ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో

ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో గురించిన సమాచారం

Region:అమెరికాలు
Capital:PORT OF SPAIN
Population:1,344,000
Area (sq km):5,124
FIPS Country Code:TD
ISO Country Code:TT
GRN Office:GRN Offices in the Americas

Map of ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో

Map of ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో

ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

1 భాష పేరు కనుగొనబడింది

Trinidadian English Creole [Trinidad and Tobago] - ISO Language [trf]

ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Americans, U.S. ▪ Arab, Syrian ▪ British ▪ Deaf ▪ French ▪ German ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Jew, English Speaking ▪ Portuguese ▪ Saint Lucian ▪ Sarnami Hindi ▪ Spaniard ▪ Tobagonian Creole English ▪ Trinidanian, Creole-English ▪ Turks and Caicos Creole English