సురినామ్

సురినామ్ గురించిన సమాచారం

Region: అమెరికాలు
Capital: Paramaribo
Population: 623,000
Area (sq km): 163,820
FIPS Country Code: NS
ISO Country Code: SR
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of సురినామ్

Map of సురినామ్

సురినామ్ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

14 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Arawak [Suriname] - ISO Language [arw]

Aukaans: Cottica River [Suriname] [djk]

Aukaans: Stoelmanseiland [Suriname] [djk]

Aukan [Suriname] - ISO Language [djk]

Aukan: Aluku [Suriname] [djk]

Carib [Suriname] - ISO Language [car]

Carib: Tyrewuju [Suriname] [car]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Javanese, Suriname - ISO Language [jvn]

Saramacca [Suriname] - ISO Language [srm]

Sarnamie Hindustani [Suriname] - ISO Language [hns]

Sranan Tongo [Suriname] - ISO Language [srn]

Trio [Suriname] - ISO Language [tri]

Wayana [Suriname] - ISO Language [way]

సురినామ్ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afro-Guyanese ▪ Akuliyo ▪ Arab, Syrian ▪ Arawak ▪ Aukan, Ndjuka ▪ Carib, Galibi ▪ Deaf ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Hmong Njua ▪ Indonesian ▪ Javanese, Caribbean ▪ Jew, Dutch Speaking ▪ Kwinti ▪ Latin American, general ▪ Portuguese ▪ Saramaccan ▪ Saramaccan, Matawari ▪ Sarnami Hindi ▪ Surinamese Creole, Sranan ▪ Surinamese, Dutch-Speaking ▪ Tiriyo, Trio ▪ Warao ▪ Wayana