క్యూబా

క్యూబా గురించిన సమాచారం

Region: అమెరికాలు
Capital: Havana
Population: 11,194,000
Area (sq km): 110,861
FIPS Country Code: CU
ISO Country Code: CU
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of క్యూబా

Map of క్యూబా

క్యూబా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

1 భాష పేరు కనుగొనబడింది

Spanish: Cuba [spa]

క్యూబా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Americans, U.S. ▪ Arab ▪ Basque ▪ Catalonian ▪ Cuban ▪ Cuban, Black ▪ Cuban, Mulatto ▪ Deaf ▪ French ▪ Greek ▪ Haitian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Jamaicans ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Russian ▪ South Asian, general ▪ Spaniard