బెలిజ్

బెలిజ్ గురించిన సమాచారం

Region:అమెరికాలు
Capital:BELMOPAN
Population:322,100
Area (sq km):22,965
FIPS Country Code:BH
ISO Country Code:BZ
GRN Office:GRN Offices in the Americas

Map of బెలిజ్

Map of బెలిజ్

బెలిజ్ లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

5 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Belize English Creole - ISO Language [bzj]

English: USA [United States of America] [eng]

Itza' [Belize] - ISO Language [itz]

Maya, Mopan [Belize] - ISO Language [mop]

Q'eqchi' [Guatemala, Alta Verapaz] - ISO Language [kek]

బెలిజ్ లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Arab, Syrian ▪ Belize Creole ▪ Black Carib ▪ British ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Guatemalan, Mestizo ▪ Guatemalan White ▪ Jew, English Speaking ▪ Kekchi ▪ Maya, Mopan ▪ Maya, Yucatan ▪ Mennonites ▪ South Asian, general ▪ Turk