బెల్జియం

బెల్జియం గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: BRUSSELS
Population: 11,686,000
Area (sq km): 30,518
FIPS Country Code: BE
ISO Country Code: BE
GRN Office: Global Recordings Network België/Belgique

Map of బెల్జియం

Map of బెల్జియం

బెల్జియం లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

4 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

French [France] - ISO Language [fra]

German, Standard [Germany] - ISO Language [deu]

Vlaams [Netherlands, Zeeland, TERNEUZEN] - ISO Language [vls]

బెల్జియం లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Albanian, general ▪ Algerian, Arabic-speaking ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Libyan ▪ Arab, Moroccan ▪ Arab, Tunisian ▪ Assyrian ▪ Berber, Kabyle ▪ Berber, Shawiya ▪ Black African, general ▪ British ▪ Chechen ▪ Chinese, general ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ European, general ▪ Filipino, Tagalog ▪ Fleming ▪ French ▪ German ▪ Greek ▪ Italian ▪ Jew, French Speaking ▪ Khmer, Central ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Latin American, general ▪ Lingala ▪ Luxemburger ▪ Persian ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Tajik, Afghan ▪ Turk ▪ Vietnamese ▪ Walloon

బెల్జియం గురించి వార్తలు

Global Recordings Network België/Belgique - General information, articles, news and contact details about GRN Belgium.