అరుబా

అరుబా గురించిన సమాచారం

Region:అమెరికాలు
Capital:Sint Nicolaas
Population:102,384
Area (sq km):193
FIPS Country Code:AA
ISO Country Code:AW
GRN Office:GRN Offices in the Americas

Map of అరుబా

Map of అరుబా

అరుబా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

2 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Papiamentu [Netherlands Antilles] - ISO Language [pap]

అరుబా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Americans, U.S. ▪ Antillean Creole, Papiamentu ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Filipino, Tagalog ▪ Haitian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking ▪ Latin American