Exirima taalnaam

Taalnaam: Exirima
ISO Taalcode: vmk
Taalbereik: ISO Language
Taalstatus: Verified
GRN Taalnummer: 13367
IETF Language Tag: vmk
 

Voorbeeld van Exirima

Exirima - God Made Us All.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Exirima

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Kijk, Luister & Leef 1 Beginnend met GOD

Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 2 Machtige mannen van God

Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 3 Overwinning door God

Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 4 Dienaren van God

Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld voor God

Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 7 JEZUS - Heer en Verlosser

Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 8 Handelingen van de Heilige Geest

Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

01. Gênese

Een deel of alles van het 1e boek van de Bijbel

02. Êxodo

Een deel of alles van het 2e boek van de Bijbel

05. Deutoronômio

Een deel of alles van het 5e boek van de Bijbel

09. 1 Samuël

Een deel of alles van het 9e boek van de Bijbel

27. Daniël

Een deel of alles van het 27e boek van de Bijbel

40. Mateus

Een deel of alles van het 40e boek van de Bijbel

41. Marcos

Een deel of alles van het 41e boek van de Bijbel

42. Lucas

Een deel of alles van het 42e boek van de Bijbel

43. João

Een deel of alles van het 43e boek van de Bijbel

Download Exirima

Andere namen voor Exirima

Chirima
Echirima
Emakhua Eshirima
Emakhua Exirima
Emakhuwa Echirima
Eshirima
Makhuwa-Exirima
Makhuwa-Niassa
Makhuwa-Shirima (ISO Taalnaam)
Makhuwa-Xirima
Shirima
West Makua
Xirima

Waar Exirima wordt gesproken

Mozambique

Groepen die Exirima spreken

Makhuwa-Shirima

Informatie over Exirima

Overige informatie: New Testament published in 200. Old Testament being done through the Catholic Church, Father Frizzi in Maua, north of Cuamba. There is also a Protestant Bible translation Project in progress.

Bevolkingsaantal: 2,500,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.