Trio taalnaam

Taalnaam: Trio
ISO Taalcode: tri
GRN Taalnummer: 2333
Taalbereik: ISO Language
Taalstatus: Verified

Voorbeeld van Trio

Trio - Noah.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Trio

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Download Trio

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Trio - 2004 UFM International - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Trio

Tareno
Tareno ijomi
Tarona
Tirio
Tirió
Tiriyo
Tiriyó
Trió (ISO Taalnaam)
Yawi

Waar Trio wordt gesproken

Suriname

Talen gerelateerd aan Trio

Groepen die Trio spreken

Tiriyo, Trio;

Informatie over Trio

Overige informatie: Understand Sranan Tongo;Also Evangelical.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.