Quichua de Salasaca taalnaam

Taalnaam: Quichua de Salasaca
ISO Taalcode: qxl
GRN Taalnummer: 1583
Taalbereik: ISO Language
Taalstatus: Verified

Voorbeeld van Quichua de Salasaca

Quechua Quichua de Salasaca - The Lost Son.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Quichua de Salasaca

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Goed Nieuws

Audio-visuele Bijbellessen in 40 delen met afbeeldingen. Deze geven zowel een overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus als onderwijs over het leven als Christen. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Het Levende Woord

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Kijk, Luister & Leef 7 JEZUS - Heer en Verlosser

Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Marcos libromunda Quishpichina alli shimiguna [Gospel of Markus]

Bijbelpassages in audio van complete boeken van specifieke, erkende, vertaalde Schriftgedeelten met weinig of geen commentaar.

Download Quichua de Salasaca

Audio/Video van andere bronnen

The New Testament - Quichua Salasaka Highland - Wycliffe Bible Translators, Inc. - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Quichua de Salasaca

Kichwa
Quichua de SalasaKa
Quichua: Highland: Salasaca
Quichua, Salasaca
Quichua, Salasaca Highland (ISO Taalnaam)
Runa Shimibi
Salasaca Highland Quichua
Salasaca Quichua
Salasaca Shimibi
Salasaka (Locale taalnaam)
Tungurahua Highland Quichua
Tungurahua Quichua

Waar Quichua de Salasaca wordt gesproken

Ecuador

Talen gerelateerd aan Quichua de Salasaca

Groepen die Quichua de Salasaca spreken

Quichua, Salasaca Highland;

Informatie over Quichua de Salasaca

Overige informatie: Understand Q.: Chim., Spanish; Farmers.

Bevolkingsaantal: 18,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.