Nederlands taalnaam

Taalnaam: Nederlands
ISO Taalcode: nld
GRN Taalnummer: 21
Taalomvang: ISO Language
Taalstaat: Verified

Voorbeeld van Nederlands

Dutch - Ken Je Mij - Tanja Blokland.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Nederlands

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Ken Je Mij? [Do You Know Me?]

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Ongelooflijk [Unbelievable]

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Portret van Jezus

Het leven van Jezus verteld door middel van Schriftgedeelten uit Matheus, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen en Romeinen.

Download Nederlands

Audio/Video van andere bronnen

Dutch • KONING vol MAJESTEIT - (Rock International)
God's Story Video and Audio - Nederlands (Dutch) - (God's Story)
Herziene Statenvertaling (HSV) - (Faith Comes By Hearing)
Hymns - Dutch - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Dutch - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Dutch - (Faith Comes By Hearing)
Who is God? - Dutch - (Who Is God?)

Bijzondere Nederlandse Recordings

Omdat over de muziek van de Nederlandse opnames "Ongelooflijk" en "Lekker Gezellig!?" BUMA/STEMRA rechten afdragen moeten worden zijn deze niet gratis te downloaden. Mocht u de opnames toch digitaal willen hebben dan zijn ze tegen betaling te downloaden via: www.audiobits.nl/nl/albums/diverse-artiesten-lekker-gezellig en www.audiobits.nl/nl/albums/gospel-recordings-nederland-ongelooflijk.

Andere namen voor Nederlands

Dutch (ISO Taalnaam)
Dutch: Netherlands
Flemish
Holandes
Hollands
Niederlandisch
Niederländisch
Vlaams
荷兰语
荷蘭語
나시족

Waar Nederlands wordt gesproken

Aruba
Belgium
Brazil
Canada
Croatia
France
Germany
Indonesia
Netherlands
Netherlands Antilles
South Africa
Suriname
United Kingdom
United States of America

Talen gerelateerd aan Nederlands

Mense Groepe wat Nederlands praat

Black African, general; Dutch; Eurasian; Gypsy, Dutch; Jew, Dutch Speaking; Surinamese, Dutch-Speaking;

Informatie over Nederlands

Overige informatie: Protestants also; Bible.

Bevolkingsaantal: 15,700,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.