Nederlands taalnaam

Taalnaam: Nederlands
ISO Taalcode: nld
Taalbereik: ISO Language
Taalstatus: Verified
GRN Taalnummer: 21
IETF Language Tag: nl
 

Voorbeeld van Nederlands

Dutch - Ken Je Mij - Tanja Blokland.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Nederlands

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Portret van Jezus

Het leven van Jezus verteld door middel van Schriftgedeelten uit Matheus, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen en Romeinen.

Ken Je Mij? [Do You Know Me?]

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Ongelooflijk [Unbelievable]

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Download Nederlands

Audio/Video van andere bronnen

Dutch • KONING vol MAJESTEIT - (Rock International)
God's Story Video and Audio - Nederlands (Dutch) - (God's Story)
Herziene Statenvertaling (HSV) - (Faith Comes By Hearing)
Hymns - Dutch - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Dutch - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Flemish - (Jesus Film Project)
The New Testament - Dutch - (Faith Comes By Hearing)
Who is God? - Dutch - (Who Is God?)

Bijzondere Nederlandse Recordings

Omdat over de muziek van de Nederlandse opnames "Ongelooflijk" en "Lekker Gezellig!?" BUMA/STEMRA rechten afdragen moeten worden zijn deze niet gratis te downloaden. Mocht u de opnames toch digitaal willen hebben dan zijn ze tegen betaling te downloaden via: www.audiobits.nl/nl/albums/diverse-artiesten-lekker-gezellig en www.audiobits.nl/nl/albums/gospel-recordings-nederland-ongelooflijk.

Andere namen voor Nederlands

Dutch (ISO Taalnaam)
Dutch: Netherlands
Flemish
Holandes
Hollands
Niederlandisch
Niederländisch
Vlaams
나시족
荷兰语
荷蘭語

Waar Nederlands wordt gesproken

Aruba
Belgium
Brazil
Canada
Croatia
France
Germany
Indonesia
Netherlands
Netherlands Antilles
South Africa
Suriname
United Kingdom
United States of America

Talen gerelateerd aan Nederlands

Groepen die Nederlands spreken

Black African, general ▪ Dutch ▪ Eurasian ▪ Gypsy, Dutch ▪ Jew, Dutch Speaking ▪ Surinamese, Dutch-Speaking

Informatie over Nederlands

Overige informatie: Protestants also; Bible.

Bevolkingsaantal: 15,700,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.