Malagasy: Vezo taalnaam

Taalnaam: Malagasy: Vezo
ISO Taalnaam: Malagasy, Sakalava [skg]
GRN Taalnummer: 3534
Taalstaat: Verified
ROD dialectcode: 03534

Voorbeeld van Malagasy: Vezo

Malagasy Sakalava Vezo - The Two Roads.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Malagasy: Vezo

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

LLL 1 - Fanomboha Miarake Amin'-Janahary [Kijk, Luister & Leef1 Begin met God]

Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 2 - Lelahy Maherin-Janahare Rey [Kijk, Luister & Leef2 Machtige mannen van God]

Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 3 - Faharebaha Baka Amin-Janahare [LL3 Overwinning door God]

Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 4 - Panompon-Janahare Reo [Kijk, Luister & Leef 4 Dienaren van God]

Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 5 - Ty Fitsapà Amy Njanahare Ao [Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld voor God]

Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 6 - Jesosy Panoro [Kijk, Luister & Leef6 JEZUS - Leraar en Geneesheer]

Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 7 - Jesosy Ro Tompo [Kijk, Luister & Leef7 JEZUS - Heer en Redder]

Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

LLL 8 - Ty Asa Ty Fanahy Masy [Kijk, Luister & Leef8 Handelingen van de Heilige Geest]

Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht. Look Listen and Live - Henteo, Njanjino, Dareo.

Vaovao Soa [Goed Nieuws]

Audio-visuele Bijbellessen in 40 delen met afbeeldingen. Deze geven zowel een overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus als onderwijs over het leven als Christen. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Download Malagasy: Vezo

Audio/Video van andere bronnen

GodMan - (OneHope)
Jesus Film Project films - Sakalava Analalava - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Sakalava Besalampy - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Malagasy - (The Jesus Film Project)

Andere namen voor Malagasy: Vezo

Vezo

Waar Malagasy: Vezo wordt gesproken

Madagascar

Talen gerelateerd aan Malagasy: Vezo

Mense Groepe wat Malagasy: Vezo praat

Sakalava, Northern; Vezo;

Informatie over Malagasy: Vezo

Overige informatie: Sakalava clan.;South trade language; Literate in culture.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.