Chisena-Chichewa taalnaam

Taalnaam: Chisena-Chichewa
ISO Taalnaam: Sena [seh]
Taalstatus: Verified
GRN Taalnummer: 1143
IETF Language Tag: seh-x-HIS01143
ROLV (ROD) Taalvariantcode: 01143

Voorbeeld van Chisena-Chichewa

Sena [Mozambique] Chisena-Chichewa - Untitled.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Chisena-Chichewa

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Het Levende Woord

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Jesus Story

Audio en video opnames uit de Jezus Film, uit het Evangelie van Lukas, zoals Het Verhaal van Jezus, een audio drama.

Recordings in related languages

Goed Nieuws (in Sena [Mozambique])

Audio-visuele Bijbellessen in 40 delen met afbeeldingen. Deze geven zowel een overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus als onderwijs over het leven als Christen. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Kijk, Luister & Leef 1 Beginnend met GOD (in Sena [Mozambique])

Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 2 Machtige mannen van God (in Sena [Mozambique])

Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 3 Overwinning door God (in Sena [Mozambique])

Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 4 Dienaren van God (in Sena [Mozambique])

Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld voor God (in Sena [Mozambique])

Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 6 JEZUS - Leraar en Geneesheer (in Sena [Mozambique])

Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 7 JEZUS - Heer en Verlosser (in Sena [Mozambique])

Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 8 Handelingen van de Heilige Geest (in Sena [Mozambique])

Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

The Living Christ (in Sena [Mozambique])

Een chronologisch Bijbelprogramma van de Schepping tot en met de wederkomst van Jezus met 120 afbeeldingen. Focus op het karakter en het onderwijs van Jezus.

Download Chisena-Chichewa

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film - Sena - (Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Sena - (Jesus Film Project)
The New Testament - Chisena - Sociedade Biblica de Moçambique, 2014 - (Faith Comes By Hearing)

Andere namen voor Chisena-Chichewa

Chichewa-Chisena
Chichewa-Sena
Chisena
Cinyanja-Sena
Cisena
Nyanja-Sena
Sena
Sena-Nyanja

Waar Chisena-Chichewa wordt gesproken

Malawi
Mozambique
Zambia

Talen gerelateerd aan Chisena-Chichewa

Informatie over Chisena-Chichewa

Overige informatie: Understand English, Lomwe, Portuguese; Some Animism.

Bevolkingsaantal: 1,500,000

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.