unfoldingWord 26 - Chúa Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ

unfoldingWord 26 - Chúa Giê-su Bắt Đầu Chức Vụ

Esquema: Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

Número de guión: 1226

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Sau khi chiến thắng những cám dỗ của Sa-tan, Đức Chúa Giê-su được quyền phép Đức Thánh Linh trở về xứ Ga-li-lê nơi Ngài sống. Ngài đi khắp xứ giảng Tin Lành. Ai nấy đều khen ngợi Ngài.

Đức Chúa Giê-su đến thành Na-xa-rét là nơi Ngài sống trong suốt thời thơ ấu. Vào ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội. Người ta đưa cho Ngài sách tiên tri Ê-sai để đọc. Ngài mở sách ra và đọc.

Đức Chúa Giê-su đọc: “Thần Đức Chúa Trời ngự trên Ta để Ta truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do. Đây là năm ân huệ của Đức Chúa Trời.”

Rồi Chúa Giê-su ngồi xuống và mọi người trong nhà hội đều chăm chú xem Ngài. Họ hiểu điều Ngài vừa đọc là chỉ về Đấng Mê-si. Đức Chúa Giê-su đáp: “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.” Người ta lấy làm lạ về những lời ra từ miệng Ngài và nói: “Người này chẳng phải là con Giô-sép sao?”

Ngài lại phán rằng: “Thật không có một tiên tri nào được tôn trọng ở quê hương mình. Về đời tiên tri Ê-li, khi trời không có mưa trong ba năm rưỡi, trong dân Y-sơ-ra-ên có nhiều đàn bà góa; dầu vậy, Ê-li chẳng được sai đến cùng một người nào trong đám họ, nhưng được sai đến cùng một đàn bà góa ở một nước khác.”

Đức Chúa Giê-su tiếp tục nói: “Trong đời đấng tiên tri Ê-li-sê, dân Y-sơ-ra-ên cũng có nhiều kẻ mắc bệnh phung; nhưng Ê-li-sê không chữa lành cho ai cả ngoại trừ Na-a-man, viên quan tổng chỉ huy của kẻ thù của Y-sơ-ra-ên”. Những người đang nghe Đức Chúa Giê-su nói trong nhà hội là người Do Thái và ai nấy đều rất tức giận khi nghe Chúa Giê-su nói những lời này.

Dân thành Na-xa-rét kéo Chúa Giê-su ra khỏi thành và đưa tới một rìa núi để quăng Ngài xuống nhưng Ngài len qua đám đông và đi khỏi thành.

Đức Chúa Giê-su đi khắp xứ Ga-li-lê. Đám đông đến với Ngài. Người ta mang đến cho Ngài nhiều kẻ bệnh tật, trong đó có cả những người mù, người câm, người điếc và Chúa Giê-su đều chữa lành hết.

Người ta còn đem đến cho Đức Chúa Giê-su nhiều người bị quỷ ám. Ngài quở, quỷ liền xuất khỏi họ và thường gào lên: “Ngài là Con Đức Chúa Trời”. Đám đông rất kinh ngạc về việc Ngài làm và ngợi khen Đức Chúa Trời.

Sau đó, Đức Chúa Giê-su chọn mười hai người mà Ngài gọi là sứ đồ. Các sứ đồ đi theo Ngài và được Ngài dạy dỗ.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons