unfoldingWord 26 - Isa bada khidimta

unfoldingWord 26 - Isa bada khidimta

Esquema: Matthew 4:12-25; Mark 1-3; Luke 4

Número de guión: 1226

Idioma: Arabic, Chadian

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Baad Isa nasar min al Cheytan hu gabal fi Ikhilim Galile. Da bakan al aach foga. Ruh al khudus anta khuwa chaadiid achan yamchi fi kulu al hallal be allim al nas. Kulu al nas ga’idin bachkuru ta’alima adiil.

Isa gabal fi madinat al Nazirath bakan al wildo foga. Wa yom al sabid hu macha fi beet al ibada. Antoh garrfa al maktub foga al risaala hana Nabi Ichaya achan yagiri. Baad fakka hu gara minna.

Isa gara wa gaal: « Allah antani Ruh al Khudus achan ni bachir le al masakin. Hu rasalani nanti al hurria le masjunin, wa ni fatti uyun al amiyanin, wa nanti hurria le al mazulumin. Da wakit ramat Allah lena achan yi sa’iidna. »

Wakit Isa gaad ti’it. Kulu nas laffaato wa ga’idin bi chufu. kulu fiimo girai al hu gara da yi khus Al Masiih. Isa gaal; kalam al gareta da wakhta tama. » Kulu al nas ajabbo, wa raffodo. wa gaalo; Da ma wileed hana Yusuf wa? »

Wa Isa gaal: « Akiit ma fi Nabi naasa yistakhbalo fi balada. Fi wakit hana al Nabi Iliyaas, araamil katir fi balad Israil, wa fi mudda talata sana wa nus almi ma sabbah. Allah ma amar le al Nabi Iliyaas achan yi saaid al araamil al Israilat. Wa lakin Allah amar le al Nabi Iliyaas saad mara armala achnabia. »

Isa gaal, Wakit al Nabi Iliyaas, fi nas katir min al Israil indihum baras. Lakin Nabi Iliyaas ma gidir chaffa wahit minuhum. Ila chaffa baras hana gadi Naama min al ada Israil. Nas al gadin yasmo Isa human Yahuud. Lakin wakit simo kalam da zihilo mara wahid.

Wa sukan madina Nasirah human karabo Isa lazo barrah min beet al ibaada wa waddo fi khachum nugurah tawwil achan yiluzu yagah yi mut. lakin Isa chaga usuthum wa faat fi madina Nasirah.

Wa khalas Isa wasal fi Ikhilim Galile, katir min al nas jo lea hawagoh. Jabo lea min al nas katir al madurin. Wa baad min hum ma yi chifu, ma yirukhu wa ma yasmo, wa Isa chafaham.

Wa jabo le Isa nas katiir, al muchotiniin. Hu amar le chawatin khalli yamurgu. Wa tawwali al chawatin maragoh min al nas daiman gaiidiin yi sarakho chadiid wa yi gulu: « Inta Ibn Allah,  » wa al nas ajabbo belhen wa majaddo Allah.

Min baad da Isa Ikhtar atnachar nas wa samaham talamiz. Al talamiz safaro ma Isa wa allamo achiya katir mina.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons