unfoldingWord 21 - Isten megígéri a Messiást

unfoldingWord 21 - Isten megígéri a Messiást

Script Number: 1221

Language: Hungarian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Már a kezdetektől fogva Isten eltervezte, hogy el fogja küldeni a Messiást. Az első ígéret a Messiásról Ádámnak és Évának adatott. Isten megígérte, hogy születni fog Évának egy utódja aki szétzúzza a kígyó fejét. A Sátán volt az, aki becsapta Évát a kígyó formájában. Az ígéret azt jelentette, hogy a Messiás teljesen le fogja győzni a Sátánt.

Isten megígérte Ábrahámnak, hogy általa a világ összes népcsoportja kapni fog egy áldást. Ez az áldás akkor teljesedett be, amikor a Messiás később eljött. Ő tette lehetővé az emberek számára a világ minden népcsoportjából a megváltást.

Isten megígérte Mózesnek, hogy a jövőben felemel még egy Mózeshez hasonló prófétát. Ez is egy ígéret volt a Messiásról, mely később beteljesedett.

Isten megígérte Dávid királynak, hogy egy az ő utódai közül örökre uralkodni fog Isten népe fölött királyként. Ez azt jelentette, hogy a Messiás magának Dávidnak az egyik utódja lesz.

Jeremiás próféta által Isten megígérte, hogy alkotni fog egy Új Szövetséget, de nem olyat, mint a Sínai hegynél kötött Izráellel. Az Új Szövetségben Isten az ő törvényeit az embereknek a szívébe írja be, az emberek megismerhetik Istent személyesen, Isten népe lesznek és Isten megbocsájtja a bűneiket. A Messiás lesz az, aki majd elhozza az Új Szövetséget.

Isten prófétái azt is mondták, hogy a Messiás egy próféta, egy pap és egy király lesz. A próféta egy olyan személy aki meghallja Isten szavát, majd hirdeti Isten beszédeit az embereknek. Az Isten által megígért Messiás lesz majd a tökéletes próféta.

Az izraelita papok áldozatokat mutattak be Istennek az emberek nevében, helyettesítőül a bűneik büntetéseként. A papok imádkoztak is, közbenjárva az emberekért. A Messiás lesz majd a tökéletes főpap, aki önmagát adja tökéletes áldozatul Istennek.

A király egy olyan személy, aki az emberek felett uralkodik és megítéli őket. A Messiás lesz majd a tökéletes király, aki majd elődje, Dávidnak a trónjára ül. A egész világon fog uralkodni örökre, mindig tisztességesen fog ítélni és helyesen dönteni.

Isten prófétái még sok más dolgot előrejeleztek a Messiással kapcsolatosan. Malakiás próféta előrejelezte, hogy a Messiás előtt jönni fog még egy nagy próféta. Ézsaiás próféta azt prófétálta, hogy a Messiás szűztől fog születni. Mikeás próféta azt mondta, hogy Betlehem városában fog megszületni.

Ézsaiás próféta azt mondta, hogy Galileában fog élni, megvigasztalja a megtört szívűeket, szabadságot hirdet a foglyoknak és megszabadítja a megkötözötteket. Azt is előrejelezte, hogy a Messiás betegeket fog gyógyítani, azokat is, akik süketek, vakok, némák vagy sánták.

Ézsaiás próféta azt is megprófétálta, hogy a Messiást ok nélkül gyűlölni fogják és elutasítják. Más próféták előrejelezték, hogy akik megölik a Messiást köntösére sorsot vetnek, és hogy egy barátja fogja elárulni. Zakariás próféta előre megmondta, hogy egy barátjának majd harmic ezüst érmét fognak fizetni mivel elárulja a Messiást.

A próféták azt is megmondták hogyan fog a Messiás meghalni. Ézsaiás megprófétálta, hogy az emberek le fogják köpni, kigúnyolják és megverik a Messiást, átszegezik és nagy kínban és gyötrelemben fog meghalni, bár nem tett semmi rosszat sem.

A próféták azt is megmondták, hogy a Messiás tökéletes, bűn nélküli lesz. Azért fog meghalni, mert magára vállalja a többi ember bűnének a büntetését. Az ő büntetése békét fog hozni Isten és az emberek között. Ezért Isten akarata volt, hogy összetörje a Messiást.

A próféták előre megmondták, hogy a Messiás meg fog halni, de azt is, hogy Isten fel fogja támasztani a halálból. A Messiás halála és feltámadása által Isten véghez viszi az Ő tevét, hogy megmentse a bűnösöket és érvénybe lépteti az Új Szövetséget.

A prófétáknak Isten sok mindent megmutatott a Messiással kapcsolatosan, de a Messiás nem jött el egyik próféta ideje alatt sem. Miután ezek közül a próféciák közül az utolsó is el lett mondva eltelt több mint 400 év, és akkor, a tökéletesen megfelelő időben, Isten elküldte a világra a Messiást.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?