Burkina Faso: Bijbels Onderwijs in Soukola

Burkina Faso: Bijbels Onderwijs in Soukola

Soms kom je in dorpjes waarvan je denkt: waar ben ik nu terecht gekomen? Dit gebeurde ook tijdens onze zendingsreis naar Burkina Faso.

Al meerdere malen was ik uitgenodigd door een lokale pastor uit Soukola om naar zijn project te komen kijken. Ze hadden onlangs weer een nieuwe school gebouwd en hij was daar erg trots op. Omdat de verharde weg niet tot aan de locatie doorliep en we over zandpaden verder moesten, vroeg ik mij dus daadwerkelijk af waar ik nu weer terecht was gekomen.

Uiteindelijk rees er een klein dorpje op in de verte: Soukola, een dorp van ongeveer 300 inwoners groot met een nieuwe school en waterput. Ik kreeg een rondleiding door de school en wilde met de kinderen spreken over hun leven in het dorp.

Jammer genoeg spraken de kinderen alleen "Moore" de stammentaal van de Mossi. Gelukkig sprak de pastor wel Frans en zo konden we elkaar toch begrijpen. Hoe vertel je nu over de Bijbel en het evangelie aan de kinderen.

Gelukkig hebben wij in Nederland Gospel Recordings. Deze organisatie heeft uitleg over het evangelie en eenvoudig bijbels onderwijs in meer dan 6.000 verschillende (stammen) talen en dialecten beschikbaar.

Tijdens Opwekking had ik een Saber (handopwindbare MP3- speler) met boekjes bij hun besteld. Ik neem wel vaker dit soort dingen mee naar Burkina Faso.

Gelukkig had ik er nu ook een meegenomen met daarop het Moore! Toeval? Nee toch! Omdat de kinderen vroegen wie ik was en wat ik deed besloot ik de Saber het werk te laten doen. Eenmaal aangezet speelde het een lied af, alle kinderen herkende dit en klapten en zongen gelijk mee. Verbaasd keken zij naar de Saber, hoe kon deze nu Moore spreken?

Meerdere boekjes en de Bijbel aan de hand van eenvoudige plaatjes zaten in het pakket. Deze heb ik voor hun achtergelaten. Nu gebruiken ze dat voor hun Bijbellessen, zelfs de Moslim kinderen luisterden aandachtig!

Dankzij het werk van Gospel Recordings is het mogelijk om zelfs in de uithoeken onderwijs uit de Bijbel te gebruiken in meer dan 6.000 talen! Gospel Recordings, hartelijk dank hiervoor! Het dorpje Soukola luistert nu in hun eigen taal naar het evangelie.

Blessings, Frans Riphagen - Guardian Angels

Weitere Informationen