Pinakasariwang balita sa pandaigdigang panalaging at mga kaugnay

Araw araw na paalala sa Pananalangin

Germany and Austria

The work of GRN Germany is led by Alfred Berg. It has a base in Austria led by Josien Vletter. Pray for these two leaders and their teams of volunteers as they reach out to the migrants in their countries with GRN recordings and their message of love, peace and hope.

Global Recordings Network - Tahanan

Panalagin ang pinaka mahalagang bahagi ng gawain ng GRN.

Sumapi sa aming grupo ng mananalangin upang tumanggap ng mga kahilingan gaya ng nasulat sa itaas sa pamamagitan ng email o di kaya ay magtalaga ng oras ng panalangin para sa gawain ng GRN sa buong mundo: "Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika."

"Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika"

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

Katulad na kaalaman

Maghanap pa