Pinakasariwang balita sa pandaigdigang panalaging at mga kaugnay

Araw araw na paalala sa Pananalangin

Phu Thai Renu

GRN Thailand recordists plan to translate and record six books of the Look, Listen and Live audiovisual series in the Phu Thai Renu language. Ask for God’s anointing on this project and for effective distribution. Pray these materials will be used widely to lead many people to Jesus.

Global Recordings Network - Tahanan

Panalagin ang pinaka mahalagang bahagi ng gawain ng GRN.

Sumapi sa aming grupo ng mananalangin upang tumanggap ng mga kahilingan gaya ng nasulat sa itaas sa pamamagitan ng email o di kaya ay magtalaga ng oras ng panalangin para sa gawain ng GRN sa buong mundo: "Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika."

"Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika"

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

GRN treats personal information with the utmost care and discretion. By submitting this form you agree to GRN using this information for the purpose of fulfilling your request. We will not use it for any other purpose, or divulge it to any other party except as necessary to meet your request. See the Pansariling Patakaran for more information.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa