Pinakasariwang balita sa pandaigdigang panalaging at mga kaugnay

Araw araw na paalala sa Pananalangin

Shina Chillasi

One of the GRN south Asia teams has at last finalized the Shina Chillasi “Good News” program. This is the first recording done in this language and it is now available for download from the GRN website. Please pray for good results as the people are exposed to the Truth of the gospel, probably for the first time.

Global Recordings Network - Tahanan

Panalagin ang pinaka mahalagang bahagi ng gawain ng GRN.

Sumapi sa aming grupo ng mananalangin upang tumanggap ng mga kahilingan gaya ng nasulat sa itaas sa pamamagitan ng email o di kaya ay magtalaga ng oras ng panalangin para sa gawain ng GRN sa buong mundo: "Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika."

"Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika"

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

Katulad na kaalaman

Maghanap pa