Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika

Misyon at Pangitain

Ang aming Pangitain

Upang lahat ng tao ay makarinig at maunawaan ang Salita ng Diyos sa kanilang buod na wika, lalo na sa mga pasalita ang gamit sa pakikipagugnayan at sa tao na walang Biliya na magagamit.

Ang aming Misyon

Ay makipagtambalan sa mga Iglesya, upang epektibong maibahagi ang Magandang Balita ni Heus Kristo sa pamamagitan ng kulturang angkup na mga audio at adio visual na kagamitan sa lahat ng wika.

Foundation of Vision and Mission Statements

While there is a people group with no effective, culturally appropriate form of Gospel communication, GRN will seek to provide an appropriate audio or audio-visual resource, no matter how small the language group.

BASAHIN ANG IBA PA

Katulad na kaalaman

GRN International Leadership Team: 5-7 National Directors or Board members appointed by the GRN International Council to work with the ID and provide global leadership for the mission.

Kilalanin ang Pangkat ng GRN Internasyonal: Ang tungkulin ng Pangkat Irternasyonal ay tulungan ang GRN sa pagpapatakbo at sa mga tauhan nito na mapabuti at matupad ang misyon na "Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika".

Doktrinang Pagpapahayag: Ano ang aming paniniwala - Pagpapahayag ng paniniwala ng GRN.

Buod ng kahalagahan: Ang GRN ay naghahangad na maipaghayag ng mahusay ang Magandang Balita ni HesuKristo sa pamamagitan ng audio recordings sa lahat ng tao sa kanyang sariling wika.

Maghanap pa

Global Recordings Network - Tahanan

Tungkol sa GRN

RSS GRN on Google+ GRN on Facebook GRN on Twitter 5isda