Kilalanin ang Pangkat ng GRN Internasyonal

Ang tungkulin ng Pangkat Irternasyonal ay tulungan ang GRN sa pamamalakad at sa mga tauhan nito na mapabuti at matupad ang misyon na "Ipahayag ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika".

  • Global Studio Coordinator (GSC) AUS. Coordinates GRN studio processes for the receiving, processing and storage of audio programs and associated data.

  • GRN International Director and Chair of International Leadership Team. Graydon provides strategic leadership for GRN, and represents the mission at an international level.

  • Language Tracking Coordinator (LTC) USA. Oversees the gathering, analysing and distributing language information to support recording and distribution projects.

  • Global Information Systems Team Coordinator (GISTC) AUS. Manages the Global Information Systems Team as it provides IT support to many aspects of GRN work.

  • Recordist Training Coordinator (RTC) Thailand. Coordinates the training of those involved in recording operations.

  • Technical Team Coordinator (TTC) AUS. Coordinates research and evaluation of recording equipment and technology and provides advice to the network.

  • Global Prayer Coordinator (GPC) USA. Gathers and disseminates strategic prayer information for the network.

Maghanap pa