ชีวิตของพระคริสต์ (a) - Gourma: Central

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู

รหัสรายการ: C32621
ชื่อภาษา: Gourma: Central

ความยาวของรายการ: 43:55

รูปภาพ 1. Christ in the Beginning ▪ รูปภาพ 2. God Created all Things ▪ รูปภาพ 3. Satan Tempts Adam and Eve ▪ รูปภาพ 4. Adam and Eve Cast Out ▪ รูปภาพ 5. God's Promise to Abraham ▪ รูปภาพ 6. Zechariah and the Angel ▪ รูปภาพ 7. The Angel Speaks to Mary ▪ รูปภาพ 8. The Angel and Joseph ▪ รูปภาพ 9. The Birth of Jesus ▪ รูปภาพ 10. The Shepherds and the Angels ▪ รูปภาพ 11. The Shepherds Visit Baby Jesus ▪ รูปภาพ 12. Simeon Prophesies about Jesus ▪ รูปภาพ 13. The Visit of the Wise Men ▪ รูปภาพ 14. The Boy Jesus at the Temple ▪ รูปภาพ 15. The เรื่อง of John the Baptist ▪ รูปภาพ 16. The Baptism of Jesus ▪ รูปภาพ 17. Jesus Tested by Satan ▪ รูปภาพ 18. The Marriage Feast at Cana ▪ รูปภาพ 19. Jesus Teaches Nicodemus ▪ รูปภาพ 20. Jesus and the Samaritan Woman ▪ รูปภาพ 21. Jesus and the Official ▪ รูปภาพ 22. Jesus Calls the First Disciples ▪ รูปภาพ 23. The Great Catch of Fish ▪ รูปภาพ 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit ▪ รูปภาพ 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law ▪ รูปภาพ 26. Jesus Touches a Man with Leprosy ▪ รูปภาพ 27. Jesus Heals a Paralysed Man ▪ รูปภาพ 28. Jesus calls Matthew to Follow Him ▪ รูปภาพ 29. Jesus at Matthew's Feast ▪ รูปภาพ 30. Jesus Heals the Man at the Pool ▪ รูปภาพ 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath ▪ รูปภาพ 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ รูปภาพ 33. Jesus Teaches the People

22:15

1. รูปภาพ 1. Christ in the Beginning ▪ รูปภาพ 2. God Created all Things ▪ รูปภาพ 3. Satan Tempts Adam and Eve ▪ รูปภาพ 4. Adam and Eve Cast Out ▪ รูปภาพ 5. God's Promise to Abraham ▪ รูปภาพ 6. Zechariah and the Angel ▪ รูปภาพ 7. The Angel Speaks to Mary ▪ รูปภาพ 8. The Angel and Joseph ▪ รูปภาพ 9. The Birth of Jesus ▪ รูปภาพ 10. The Shepherds and the Angels ▪ รูปภาพ 11. The Shepherds Visit Baby Jesus ▪ รูปภาพ 12. Simeon Prophesies about Jesus ▪ รูปภาพ 13. The Visit of the Wise Men ▪ รูปภาพ 14. The Boy Jesus at the Temple ▪ รูปภาพ 15. The เรื่อง of John the Baptist ▪ รูปภาพ 16. The Baptism of Jesus ▪ รูปภาพ 17. Jesus Tested by Satan ▪ รูปภาพ 18. The Marriage Feast at Cana ▪ รูปภาพ 19. Jesus Teaches Nicodemus ▪ รูปภาพ 20. Jesus and the Samaritan Woman ▪ รูปภาพ 21. Jesus and the Official ▪ รูปภาพ 22. Jesus Calls the First Disciples ▪ รูปภาพ 23. The Great Catch of Fish ▪ รูปภาพ 24. Jesus Drives Out an Evil Spirit ▪ รูปภาพ 25. Jesus Heals Peter's Mother-in-Law ▪ รูปภาพ 26. Jesus Touches a Man with Leprosy ▪ รูปภาพ 27. Jesus Heals a Paralysed Man ▪ รูปภาพ 28. Jesus calls Matthew to Follow Him ▪ รูปภาพ 29. Jesus at Matthew's Feast ▪ รูปภาพ 30. Jesus Heals the Man at the Pool ▪ รูปภาพ 31. Disciples Pick Grain on the Sabbath ▪ รูปภาพ 32. Jesus Heals a Withered Hand ▪ รูปภาพ 33. Jesus Teaches the People

รูปภาพ 34. Teaching about Light in the Darkness ▪ รูปภาพ 35. Teaching about Revenge ▪ รูปภาพ 36. Teaching about อธิษฐาน ▪ รูปภาพ 37. The Two Ways of Life ▪ รูปภาพ 38. The House on the Rock ▪ รูปภาพ 39. Jesus Raises a Widow's Son ▪ รูปภาพ 40. John the Baptist in Prison ▪ รูปภาพ 41. A Woman Washes Jesus' Feet ▪ รูปภาพ 42. The Parable of the Sower ▪ รูปภาพ 43. The Parable of the Seed ▪ รูปภาพ 44. The Parable of the Weeds ▪ รูปภาพ 45. The Parable of the Hidden Treasure ▪ รูปภาพ 46. Jesus Calms the Storm ▪ รูปภาพ 47. Jesus Heals a Man with Many Demons ▪ รูปภาพ 48. The Healing of a Woman in the Crowd ▪ รูปภาพ 49. A Dead Girl is Raised to Life ▪ รูปภาพ 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples ▪ รูปภาพ 51. Jesus Feeds Five Thousand People ▪ รูปภาพ 52. Jesus Walks on the Water ▪ รูปภาพ 53. The Bread of Life ▪ รูปภาพ 54. The Faith of a Foreign Woman ▪ รูปภาพ 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man ▪ รูปภาพ 56. Jesus Heals a Blind Man ▪ รูปภาพ 57. Peter's Confession of the Christ ▪ รูปภาพ 58. The Transfiguration of Jesus Christ ▪ รูปภาพ 59. Jesus Heals a Boy with a Demon ▪ รูปภาพ 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ รูปภาพ 61. Who is the Greatest in God's Kingdom? ▪ รูปภาพ 62. Parable of the Lost Sheep ▪ รูปภาพ 63. Parable of the Unforgiving Servant ▪ I Am Sacrificed by the Blood

21:40

2. รูปภาพ 34. Teaching about Light in the Darkness ▪ รูปภาพ 35. Teaching about Revenge ▪ รูปภาพ 36. Teaching about อธิษฐาน ▪ รูปภาพ 37. The Two Ways of Life ▪ รูปภาพ 38. The House on the Rock ▪ รูปภาพ 39. Jesus Raises a Widow's Son ▪ รูปภาพ 40. John the Baptist in Prison ▪ รูปภาพ 41. A Woman Washes Jesus' Feet ▪ รูปภาพ 42. The Parable of the Sower ▪ รูปภาพ 43. The Parable of the Seed ▪ รูปภาพ 44. The Parable of the Weeds ▪ รูปภาพ 45. The Parable of the Hidden Treasure ▪ รูปภาพ 46. Jesus Calms the Storm ▪ รูปภาพ 47. Jesus Heals a Man with Many Demons ▪ รูปภาพ 48. The Healing of a Woman in the Crowd ▪ รูปภาพ 49. A Dead Girl is Raised to Life ▪ รูปภาพ 50. Jesus Sends Out the Twelve Disciples ▪ รูปภาพ 51. Jesus Feeds Five Thousand People ▪ รูปภาพ 52. Jesus Walks on the Water ▪ รูปภาพ 53. The Bread of Life ▪ รูปภาพ 54. The Faith of a Foreign Woman ▪ รูปภาพ 55. The Healing of a Deaf and Dumb Man ▪ รูปภาพ 56. Jesus Heals a Blind Man ▪ รูปภาพ 57. Peter's Confession of the Christ ▪ รูปภาพ 58. The Transfiguration of Jesus Christ ▪ รูปภาพ 59. Jesus Heals a Boy with a Demon ▪ รูปภาพ 60. Peter Pays the Temple Tax ▪ รูปภาพ 61. Who is the Greatest in God's Kingdom? ▪ รูปภาพ 62. Parable of the Lost Sheep ▪ รูปภาพ 63. Parable of the Unforgiving Servant ▪ I Am Sacrificed by the Blood

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2000 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง