ดาวน์โหลดฟรี

ดาวน์โหลดฟรี

มันเป็นที่คาดมีกว่า 12,000 ภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นในโลก GRN มีการบันทึกข้อความพระกิตติคุณและ / หรือพื้นฐานการเรียนการสอนในพระคัมภีร์กว่า 6,000 ของพวกเขา ส่วนใหญ่จะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี!

เพียงค้นหาภาษาที่คุณต้องการและดูสิ่งที่วัสดุที่สามารถใช้ได้

ค้นหาดาวน์โหลดโดยใช้ชื่อภาษา

ค้นหาดาวน์โหลดจากชื่อประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเพิ่มเติม