บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา

มีเรื่องราวของพระเยซูในกว่า 6,000 ภาษา

ร่วมการประกาศระยะสั้นกับจีอาร์เอ็น ไปเยี่ยมที่ห่างไกลในโลก

สมัครเข้ารับการอบรมเป็นผู้บันทึกเสียงกับจีอาร์เอ็น

ลองใช้เวบไซต์มือถือของจีอาร์เอ็นเพื่อแบ่งปันและดาวน์โหลดบันทึกเสียง

Global Recordings Network - Home

หน้านี้ยังไม่มีในภาษาไทย.
If you would like to help translate this site please click here.

Welcome to the GRN Website! Here are some Things You Should Know About GRN:

Listen or Download Now

GRN has recordings for evangelism and basic Bible teaching in 6,251 languages and dialects. Most can be downloaded for free here.

อ่านเพิ่ม

Vision and Mission

The goal of the Global Recordings Network is to provide the gospel to every tribe and tongue and nation.

อ่านเพิ่ม

News

Read stories from GRN centers and bases around the world.

อ่านเพิ่ม

Testimonials

Read personal accounts from missionaries, teachers, evangelists and others who have found GRN resources very effective tools for sharing the gospel.

อ่านเพิ่ม

GRN near you

GRN has dozens of offices around in the world.

อ่านเพิ่ม

Pray

Pray for GRN needs around the world.

อ่านเพิ่ม

สาระใหม่ๆ

Kosova Trip Report - June 2015: Kenny McKee leads a team of 9 people to Kosova to bring Good News to the people . . .

"We're watching you!" - Attracted by Forgiveness: Attacks on Christians in West Africa has had some surprising repercussions . . .

Trekabout 2016: What you need to know if you want to come on Trekabout 2016

People Accept Christ in West African Outreach: GRN shared the gospel in a four day outreach in west Africa, where 102 people prayed to receive Christ.

หัวข้ออธิษฐานประจำวัน

Sivandi of Iran: The Sivandi of Iran live in an area known for being closed and resistant to the gospel. อ่านเพิ่ม...

RSS GRN on Google+ GRN on Facebook GRN on Twitter 5fish