Langala, Kasa Naku Isha 7: Yesu'o Ni Abana Na Niqa [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] - Swahili, Baravenes

Is this recording useful?

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: C65147
ชื่อภาษา: Swahili, Baravenes

ความยาวของรายการ: 1:01:25

Chanzoche – Yesu'o Ni Abana ▪ Zazile Za Yesu'o (คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. The Birth of Jesus)

2:25

1. Chanzoche – Yesu'o Ni Abana ▪ Zazile Za Yesu'o (คำแนะนำ ▪ รูปภาพ 1. The Birth of Jesus)

Yesu'o Badilile Mayi Kuwa Divai (รูปภาพ 2. Jesus Turns Water into Wine)

2:54

2. Yesu'o Badilile Mayi Kuwa Divai (รูปภาพ 2. Jesus Turns Water into Wine)

Yesu'o Naqkoda Na Nikodemu (รูปภาพ 3. Jesus Speaks to Nicodemus)

2:59

3. Yesu'o Naqkoda Na Nikodemu (รูปภาพ 3. Jesus Speaks to Nicodemus)

Diwani Naqsujuda Mbele Ya Yesu'o (รูปภาพ 4. A Ruler Kneels before Jesus)

2:26

4. Diwani Naqsujuda Mbele Ya Yesu'o (รูปภาพ 4. A Ruler Kneels before Jesus)

Haqaadiri Shkalano Qaribu Chisimani (รูปภาพ 5. The Sick Man at the Pool)

2:44

5. Haqaadiri Shkalano Qaribu Chisimani (รูปภาพ 5. The Sick Man at the Pool)

Yesu'o Wapele Kuja Wantu Qamsa Alfu (รูปภาพ 6. Jesus Feeds 5000 People)

2:16

6. Yesu'o Wapele Kuja Wantu Qamsa Alfu (รูปภาพ 6. Jesus Feeds 5000 People)

Yesu'o Inenzele Ilu Ya Maayi (รูปภาพ 7. Jesus Walks on the Water)

2:39

7. Yesu'o Inenzele Ilu Ya Maayi (รูปภาพ 7. Jesus Walks on the Water)

Yesu'o Mpozeze Muntu Mashe (รูปภาพ 8. Jesus Heals a Blind Man)

3:34

8. Yesu'o Mpozeze Muntu Mashe (รูปภาพ 8. Jesus Heals a Blind Man)

Yesu'o Mvulile Lazaro Qabrini (รูปภาพ 9. Jesus Calls Lazarus from Death)

3:16

9. Yesu'o Mvulile Lazaro Qabrini (รูปภาพ 9. Jesus Calls Lazarus from Death)

Yesu'o Fiile Msalabani (รูปภาพ 10. Jesus Dies on the Cross)

1:18

10. Yesu'o Fiile Msalabani (รูปภาพ 10. Jesus Dies on the Cross)

Maryamu Na Yesu'o Qabrini (รูปภาพ 11. Mary and Jesus at the Tomb)

2:49

11. Maryamu Na Yesu'o Qabrini (รูปภาพ 11. Mary and Jesus at the Tomb)

Yesu'o Walawiliile Matalamidhiwe (รูปภาพ 12. Jesus Appears to His Friends)

1:52

12. Yesu'o Walawiliile Matalamidhiwe (รูปภาพ 12. Jesus Appears to His Friends)

Yesu'o Ni Qadimu (รูปภาพ 13. Jesus Teaches Two Friends)

2:08

13. Yesu'o Ni Qadimu (รูปภาพ 13. Jesus Teaches Two Friends)

Yesu'o Kuwabarsha Wenzawe Wawili (รูปภาพ 14. The Son Among the Pigs)

3:11

14. Yesu'o Kuwabarsha Wenzawe Wawili (รูปภาพ 14. The Son Among the Pigs)

Maujana Inshizo Na Qanziri (รูปภาพ 15. The Lost Son Comes Home)

3:43

15. Maujana Inshizo Na Qanziri (รูปภาพ 15. The Lost Son Comes Home)

Mana Belo Ruda Numbani Kinu (รูปภาพ 16. The Wealth of a Rich Man)

3:35

16. Mana Belo Ruda Numbani Kinu (รูปภาพ 16. The Wealth of a Rich Man)

Utajiri Wa Muntu Tajiri (รูปภาพ 17. The Beggar and the Rich Man)

2:48

17. Utajiri Wa Muntu Tajiri (รูปภาพ 17. The Beggar and the Rich Man)

Hulombo Na Tajiri (รูปภาพ 18. The Friend at the Door)

2:48

18. Hulombo Na Tajiri (รูปภาพ 18. The Friend at the Door)

Menza Uko Mlangoni (รูปภาพ 19. Two Men in God's House)

2:47

19. Menza Uko Mlangoni (รูปภาพ 19. Two Men in God's House)

Walwawo Wako Ka Moje Numbani ▪ Hulimo Azile Aburi (รูปภาพ 20. A Man Sows His Seed ▪ รูปภาพ 21. The Seed Grows)

2:29

20. Walwawo Wako Ka Moje Numbani ▪ Hulimo Azile Aburi (รูปภาพ 20. A Man Sows His Seed ▪ รูปภาพ 21. The Seed Grows)

Aburi Zilazilo (รูปภาพ 22. Help for an Injured Man)

2:29

21. Aburi Zilazilo (รูปภาพ 22. Help for an Injured Man)

Kusayda Oyo Nayo Majaraha (รูปภาพ 23. The House Owner Comes Home)

1:43

22. Kusayda Oyo Nayo Majaraha (รูปภาพ 23. The House Owner Comes Home)

Muntu Waliko Ilu Ya Muri (รูปภาพ 24. The Man up a Tree)

2:22

23. Muntu Waliko Ilu Ya Muri (รูปภาพ 24. The Man up a Tree)

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2015 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on cassette or CD, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง