ภาษา Ngaanyatjarra

ชื่อภาษา: Ngaanyatjarra
รหัสภาษา ISO: ntj
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4545
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ngaanyatjarra

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Tjukurrpa Tannyulngatjarra [Daniel 3 & 6]

(ดาวน์โหลด Daniel 3 & 6 MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Fiery Furnace and Lions Den. Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63888).

Tjukurrpa Tjiitjanya Mirirrinytja [Easter Story]

(ดาวน์โหลด Easter Story MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A80679).

Yiitjikulku Tjukurrpa [Ezekiel Selections]

(ดาวน์โหลด Ezekiel Selections MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63890).

Jonah & Jesus Stills The Storm

(ดาวน์โหลด Jonah & Jesus Stills The Storm MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C74615).

Tjukurrpa Tjawitjanyatjarra [Joseph & เพลง]

(ดาวน์โหลด Joseph & เพลง MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C74616).

Luukaku Tjukurrpa 1 & 2 [Luke 1 & 2 (Christmas Story)]

(ดาวน์โหลด Luke 1 & 2 (Christmas Story) MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63883).

Maakaku Tjukurrpa 1 - 6 [Mark 1 - 6]

(ดาวน์โหลด Mark 1 - 6 MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63884).

Maakaku Tjukurrpa 7 - 11 [Mark 7 - 11]

(ดาวน์โหลด Mark 7 - 11 MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63885).

Maakaku Tjukurrpa 12 - 16 [Mark 12 - 16]

(ดาวน์โหลด Mark 12 - 16 MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63886).

Mirlirrtjarralaya Yingkangu 1996

(ดาวน์โหลด Mirlirrtjarralaya Yingkangu 1996 MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80672).

Ngurra Pirningkatja 2000 (1)

(ดาวน์โหลด Ngurra Pirningkatja 2000 (1) MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80688).

Ngurra Pirningkatja 2000 (2)

(ดาวน์โหลด Ngurra Pirningkatja 2000 (2) MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A80689).

Yuwa Walykumunu [Now you are a Christian]

(ดาวน์โหลด Now you are a Christian MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากสื่อตีพิมพ์นอกเหนือจากพระคัมภีร์ (A80670).

Purtun Kuliranyanka [Orange Pastoral Leaflet]

(ดาวน์โหลด Orange Pastoral Leaflet MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A80669).

Tjukurrpa Kurluny-kurlunypa Pirninya [Proverbs Selections]

(ดาวน์โหลด Proverbs Selections MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63887).

Turlku Pirninya [Psalms Selections]

(ดาวน์โหลด Psalms Selections MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง Psalms: 1, 23, 46, 51, 63, 91, 100, 119(part), 126, 136 & 146 Mama Kuurrku Wangka, 2007 (A63889).

Tjiitjalu-tjananya Purti Katungurlu Ninitipungkula [Sermon on the Mount]

(ดาวน์โหลด Sermon on the Mount MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A80671).

Tjukurrpa Ngarnmanytjatja Pirninya [Story of Beginning (Old Testament Bk 1)]

(ดาวน์โหลด Story of Beginning (Old Testament Bk 1) MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A80673).

Tjuma Tjayikapanya-pula Tjawutjanya [Jacob & Joseph (Old Testament Book 2)]

(ดาวน์โหลด Jacob & Joseph (Old Testament Book 2) MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์ (A80676).

Tjukurrpa Mawutjanyatjarra [Story of Moses (Old Testament Bk 3)]

(ดาวน์โหลด Story of Moses (Old Testament Bk 3) MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra) บันทึกเสียงจากสื่อตีพิมพ์นอกเหนือจากพระคัมภีร์ (A80678).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Ngaanyatjarra ผสมบ้าง

A80698 Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja ดาวน์โหลด Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja MP3 ในภาษา Ngaanyatjarra (in Martu Wangka)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible - Ngaanyatjarra - (Aboriginal Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Ngaanyatjarra

Ngaanjatjarra
Ngaanyatjara
Nyanganyatjara
Pitjantjatjara: Kakararangkatja
Pitjantjatjara: Kayili
Pitjantjatjara: Ngamungkatja
Pitjantjatjara: Yulparirangkatja

พื้นที่ใช้ภาษา Ngaanyatjarra

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ngaanyatjarra

People Groups who speak Ngaanyatjarra

Nyanganyatjara;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Ngaanyatjarra

ข้อมูลอื่นๆ: New Testament.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 11

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ