ภาษา Nepali: Achhami

ชื่อภาษา: Nepali: Achhami
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4095
รหัสสำเนียงของ ROD: 04095
ชื่อภาษา ISO: Nepali (individual language) [npi]

ตัวอย่างภาษา Nepali: Achhami

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nepali: Achhami

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI เพลง

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI เพลง MP3 ในภาษา Nepali: Achhami) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A21690).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nepali - (The Jesus Film Project)
The Hope Video - Nepali - आशा (नेपाली संस्करण) - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Doteli (Nepali: Doteli) - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Nepali - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Nepali - Bible Society of India - (Talking Bibles)
Who is God? - Nepali - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Nepali: Achhami

Acchami
Achhami
Eastern Pahari
Gorkhali
Gurkhali
Khaskura
Nepalese
Nepali: Acchami
Parbatiya
नेपाली: अछामी

พื้นที่ใช้ภาษา Nepali: Achhami

China
India
Nepal
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nepali: Achhami

มี 14 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Nepali: Achhami.

Nepali
Nepali: Baitadi
Nepali: Bajhangi
Nepali: Bajurali
Nepali: Bhutan
Nepali: Darchulee
Nepali: Darjeeling
Nepali: Gorkhali
Nepali: Kalikot
Nepali: Kathmandu
Nepali: North East
Nepali: Palpa
Nepali: Pokhara
Nepali: Soradi

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nepali: Achhami

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Bajurali,Doteli,Nepali,Baitadi,Bajhan

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ