ภาษา Nepali

ชื่อภาษา: Nepali
รหัสภาษา ISO: npi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 6428
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Nepali

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nepali

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

भुकम्प पछि [After the Earthquake] (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด After the Earthquake MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65455).

Are You Happy? (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Are You Happy? MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A27110).

Christmas & Easter (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Christmas & Easter MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A37696).

Classic Nepali Hymns (in नेपाली [Nepali: Darjeeling])

(ดาวน์โหลด Classic Nepali Hymns MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน Also contains songs in Hindi. (A63958).

Thaa Aa Paaunai Padney Kudaa [Everyone Should Know The Truth] (in Nepali: Kalikot)

(ดาวน์โหลด Everyone Should Know The Truth MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65621).

Follow Up (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Follow Up MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A37694).

Follow Up Messages (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Follow Up Messages MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C75099).

Asal Khabar Shrabya Drishya [ข่าวประเสริฐ]

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64238).

Raamro Khabar [ข่าวประเสริฐ] (in Achhami [Nepali: Achhami])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65784).

ข่าวประเสริฐ (in नेपाली: बझंगी [Nepali: Bajhangi])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63333).

Alolon Ge Pemili Ana Minamina [ข่าวประเสริฐ] (in Nepali: Bajurali)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C62313).

ข่าวประเสริฐ (in नेपाली [Nepali: Bhutan])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80350).

ข่าวประเสริฐ (in Nepali: Darchulee)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C62312).

Asal Khabar [ข่าวประเสริฐ] (in Nepali: Kalikot)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65620).

ข่าวประเสริฐ (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A32951).

Gospel (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Gospel MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A37693).

Uhan Ko Karar [His Covenant]

(ดาวน์โหลด His Covenant MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63820).

Pheri Aune Ashama [The Hope Of Return]

(ดาวน์โหลด The Hope Of Return MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63816).

Uhako Mahima [In His Glory]

(ดาวน์โหลด In His Glory MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63815).

เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63576).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A79174).

เริ่มต้นกับพระเจ้า for Children^

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า for Children^ MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75105).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63577).

ชัยชนะโดยพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63578).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63579).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63580).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63581).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63582).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C79180).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Nepali) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63583).

Malai Timro Banau [Make Me Yours]

(ดาวน์โหลด Make Me Yours MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63819).

Promises of God

(ดาวน์โหลด Promises of God MP3 ในภาษา Nepali) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A64085).

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A33491).

เพลง (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Nepali) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C31200).

Student (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Student MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A37695).

Teaching (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด Teaching MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A37697).

คำพยาน

(ดาวน์โหลด คำพยาน MP3 ในภาษา Nepali) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน (A62307).

Saacho Kudaa Lukna Sakdaina [Truth Cannot Be Hidden] (in Achhami [Nepali: Achhami])

(ดาวน์โหลด Truth Cannot Be Hidden MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65785).

Jeevanko Baato [The Way of Life] (in नेपाली: बझंगी [Nepali: Bajhangi])

(ดาวน์โหลด The Way of Life MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63334).

พระคำแห่งชีวิต (in Nepali: Bajurali)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63332).

พระคำแห่งชีวิต (in Nepali: Kalikot)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C33581).

พระคำแห่งชีวิต (in Nepali: Kalikot)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A62651).

พระคำแห่งชีวิต (in नेपाली [Nepali: Pokhara])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C75100).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in नेपाली [Nepali: Darjeeling])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03150).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03090).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in नेपाली [Nepali: Darjeeling])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C20431).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20731).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20700).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4 MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20781).

พระคำแห่งชีวิต (M) (in नेपाली [Nepali: Kathmandu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต (M) MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A03151).

พระคำแห่งชีวิต w/ DOTELI (in Baitadi [Nepali: Baitadi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ DOTELI MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes messages and songs in DOTELI (C20070).

พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI (in नेपाली: बझंगी [Nepali: Bajhangi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI MP3 ในภาษา Nepali) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes songs and messages in NEPALI (C20450).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nepali ผสมบ้าง

C26381 Becoming a Friend of God ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Nepali (in Ganggai)

C22911 Becoming a Friend of God ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Nepali (in Meche)

C20150 พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI MP3 ในภาษา Nepali (in Rai, Lohorong)

C20080 พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI, RAI: Lohorong ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI, RAI: Lohorong MP3 ในภาษา Nepali (in Rai: Yamphu)

C20051 พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI เพลง ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI เพลง MP3 ในภาษา Nepali (in Syuba)

C33130 พระคำแห่งชีวิต 2 w/ NEPALI เพลง ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 w/ NEPALI เพลง MP3 ในภาษา Nepali (in Tamang, Eastern)

C23810 Becoming a Friend of God ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Nepali (in Thakali: Tingaun)

C20481 พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ NEPALI MP3 ในภาษา Nepali (in Yakha)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Hope Video - Nepali - आशा (नेपाली संस्करण) - (Mars Hill Productions)
The Jesus Story (audiodrama) - Nepali - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Nepali - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Nepali - Bible Society of India - (Talking Bibles)
Who is God? - Nepali - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Nepali

네팔
네덜란드
Bahasa Nepal
Eastern Pahari
Gorkhali
Gurkhali
Khaskura
Lhotshammikha
Nepalais
Népalais
Nepalees
Nepalês
Nepalese
Nepalí
Nepali (individual language) (ชื่อภาษา ISO)
Parbatiya
زبان نپالی (چند گویشی)
Непали
नेपाली
尼泊尔语
尼泊爾語

พื้นที่ใช้ภาษา Nepali

Australia
Brunei
India
Nepal
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nepali

People Groups who speak Nepali

Adibasi; Arain, Muslim; Badhai, Muslim; Badhi, Hindu; Badhi, Muslim; Bahra Gaunle; Bairagi, Hindu; Banjara, Hindu; Bankariya; Barhamu; Bari, Hindu; Bhangi, Hindu; Bharbhunja, Hindu; Bhat, Hindu; Bhat, Muslim; Bhoi, Muslim; Bhote; Bhotia, Kagate, Yehlmo; Bhotia, Sikkim; Bhuinhar; Bhuyiar; Biar, Hindu; Bote-Majhi; Brahman; Brahman, Halbani; Brahman, Hill; Brahman, Jijhotia; Brahman, Joshi; Brahman, Jyoti; Brahman, Kanaujia; Brahman, Khandelwal; Brahman, Maha; Brahman, Sakaldwipi; Brahman, Sanadhya; Brahman, Sawaria; Brahman, Terai; Brahman, Vyas; Buna, Hindu; Chepang; Chhairottan; Chhantyal; Chhetri; Chidimar; Christian unspecified; Churaute; Danuwar; Darjee; Darzi, Hindu; Darzi, Muslim; Dharkar; Dhobi, Muslim; Dom, Muslim; Dura; Faqir; Gandharva; Gangai; Ganghar; Gharti; Ghosi, Muslim; Gonrhi; Gosain, Hindu; Gurung; Halwai, Muslim; Hudke; Jat, Sikh; Kabadi; Kahar, Muslim; Kalwar, Muslim; Kami; Khambu; Khas; Kisan; Kumal; Kusunda; Limbu; Lohara; Lohar, Hindu; Magar; Majhi; Manihar; Merat, Muslim; Nau Buddh; Nepalese; Newah; Pahari; Paharia; Pasi, Hindu; Phri; Qassab; Rai; Rajput, Bais, Hindu; Rajput, Bisen; Rajput, Dikhit; Rajput, Gautam; Rajput, Janwar; Rajput, Kalhan; Rajput, Kausik; Rajput, Nagbansi; Rajput, Nau; Rajput, Palwar; Rajput, Raikwar; Rajput, Saithwar; Rajput, Sirnet; Rajput, Surajbansi; Sarki; Shaikh; Sherpa; Siyar; Sonar, Hindu; Sunuwar; Tajpuriya; Tamboli, Hindu; Tangbe; Tawaif, Muslim; Teli, Muslim; Thakali; Thakuri; Thami; Tokpegola; Yehlmo;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ