ภาษา Zapotec, Guelavia: Valle

ชื่อภาษา: Zapotec, Guelavia: Valle
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2726
รหัสสำเนียงของ ROD: 02726
ชื่อภาษา ISO: San Juan Guelavía Zapotec [zab]

ตัวอย่างภาษา Zapotec, Guelavia: Valle

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Guelavia: Valle

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ other ZAPOTECO dialects

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ other ZAPOTECO dialects MP3 ในภาษา Zapotec, Guelavia: Valle) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A11710).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Zapotec, Guelavia: Valle ผสมบ้าง

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 ในภาษา Zapotec, Guelavia: Valle (in Español [Spanish: Mexico])

A38330 Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Zapotec, Guelavia: Valle (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Zapoteco, San Juan Guelavia - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Zapotec, Guelavía - (Scripture Earth)
The New Testament - Zapoteco de San Juan Guelavia - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Zapoteco, San Juan Guelavia - SIL International - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Guelavia: Valle

San Francisco Lachigolo
San Juan Guelavia
San Marcos Tlapazola
Teotitlan de Valle
Tlacolula
Valle
Zapoteco: San Marcos Tlapazola
Zapoteco, S.J.G.: Teotitlan del

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Guelavia: Valle

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zapotec, Guelavia: Valle

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zapotec, Guelavia: Valle.

Jalieza Zapotec
Zapotec, Guelavia
Zapotec, Guelavia: Quialana
Zapotec, Guelavia: Teotitlan del Valle
Zapoteco, San Juan Guelavia: San Martín Tilcajete

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zapotec, Guelavia: Valle

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish, Close to Zap.: Zaachila; New Testament-Z.:S.J.Guela.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ