ภาษา Zapotec, Guelavia

ชื่อภาษา: Zapotec, Guelavia
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4808
รหัสสำเนียงของ ROD: 04808
ชื่อภาษา ISO: San Juan Guelavía Zapotec [zab]

ตัวอย่างภาษา Zapotec, Guelavia

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Guelavia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (Eval.)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Eval.) MP3 ในภาษา Zapotec, Guelavia) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A26031).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Zapotec, Guelavia ผสมบ้าง

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 ในภาษา Zapotec, Guelavia (in Español [Spanish: Mexico])

A38330 Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Zapotec, Guelavia (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Zapoteco, San Juan Guelavia - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Zapotec, Guelavía - (Scripture Earth)
The New Testament - Zapoteco de San Juan Guelavia - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Zapoteco, San Juan Guelavia - SIL International - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Guelavia

Guelavia Zapotec
Western Tlacolula Zapoteco
Zapoteco: San Juan Guelavia

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Guelavia

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zapotec, Guelavia

มี 5 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Zapotec, Guelavia.

Zapotec, Guelavia: Quialana
Zapotec, Guelavia: Teotitlan del Valle
Zapotec, Guelavia: Valle
Zapoteco, San Juan Guelavia: San Martín Tilcajete
Zapotec, San Juan Guelavia: Jalieza Zapotec

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zapotec, Guelavia

ข้อมูลอื่นๆ: Literate in Spanish. Close to Zap.: Jalieza, few Christian, New Testament.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ