ภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

ชื่อภาษา: Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21046
Language Type: Unknown
ชื่อภาษา ISO: Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Dianxi Miao

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

China

Parent Languages

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

มี 54 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao.

Hmong: Pingtang (Dialect)
Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen (Dialect)
Miao, Chuanqiandian Cluster (ISO Language)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao (Unknown)
Miao: Dushan (Dialect)
Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan (Dialect)
Miao: Moyin (Dialect)
Miao: Pingyan (Dialect)
Miao: Qing (Dialect)
Miao: Wangmo (Dialect)
Miao: Wangmo-Luodian (Dialect)
Miao: Ziyun-Zhenning (Dialect)

People Groups who speak Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao

Ga Mong; Hmong Bua; Miao, Changshu; Miao, Hua; Striped Meo, Lao-Soung;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ