ภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

ชื่อภาษา: Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20988
ชื่อภาษา ISO: Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

ปัจจุบันนี้เราไม่มีสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้

ชื่ออื่นสำหรับ Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

Hwa Miao

พื้นที่ใช้ภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao

มี 54 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao.

Hmong: Pingtang
Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen
Miao, Chuanqiandian Cluster
Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi
Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong
Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong
Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao
Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao
Miao: Dushan
Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan
Miao: Moyin
Miao: Pingyan
Miao: Qing
Miao: Wangmo
Miao: Wangmo-Luodian
Miao: Ziyun-Zhenning

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ