English: Africa ഭാഷ

ഭാഷയുടെ പേര്: English: Africa
ഐ എസ് ഓ (ISO) ഭാഷയുടെ പേര്: अंग्रेज़ी [eng]
ജിആർഎൻ ഭാഷാ നമ്പർ: 2620
ഭാഷാ സംസ്ഥാനം: Verified
ROD ഉപഭാഷ (ഡയലക്റ്റ്) കോഡ്:

English: Africa എന്നതിന്റെ സാമ്പിൾ

English Group Africa - What Is a Christian.mp3

ऑडियो रिकौर्डिंग English: Africa में उपलब्ध हैं

ഈ റെക്കോർഡിംഗുകൾ, സാക്ഷരതയില്ലാത്തവരോ, വാക്കാലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരോ ആയ ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് എത്തിച്ചേരാനാകാത്ത സമൂഹത്തിന് സുവിശേഷ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിനും സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനും അടിസ്ഥാന ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലിനും വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

Covid-19

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, കൃഷി, ബിസിനസ്സ്, സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലെയുള്ള പൊതു പ്രയോജനത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ.

ജീവിതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ

രക്ഷയെ വിശദീകരിക്കുകയും അടിസ്ഥാന ക്രിസ്ത്യൻ പഠിപ്പിക്കൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഹ്രസ്വ ശബ്‌ദ(ഓഡിയോ) ബൈബിൾ കഥകളും സുവിശേഷ സന്ദേശങ്ങളും. ഓരോ പ്രോഗ്രാമും ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയതും സാംസ്‌കാരികമായി പ്രസക്തവുമായ സ്‌ക്രിപ്റ്റുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, കൂടാതെ പാട്ടുകളും സംഗീതവും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

Recordings in related languages

The Bride (in English: Southern Africa)

ഒരു കഥയുടെയോ ഉപമയുടെയോ നാടകീയമായ അവതരണങ്ങൾ. With performing artist Marié du Toit and music by Johan Kelber. This recording was digitised and is distributed by GRN with the permission of MEMA Media.

Colin's Favourate Hymns (in English: Southern Africa)

ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതം, ഗാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ. The music pieces are interpreted by Joshua Prinsloo, tuned to 432 Hz.

Colin the Companion Talks (in English: Southern Africa)

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, കൃഷി, ബിസിനസ്സ്, സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലെയുള്ള പൊതു പ്രയോജനത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ. Counselling on two dimensions: • Empowering the person living with Alzheimer's Syndrome (ASP). • Guidance to the family in coping with the situation of AS.

CRAZY - Golden Oldies with a touch of Bipolar (in English: Southern Africa)

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, കൃഷി, ബിസിനസ്സ്, സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലെയുള്ള പൊതു പ്രയോജനത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ. Hein attends a stage performance by performing artist Marié du Toit and pianist Bram Potgieter. The show forms part of program to raise awareness about Mental Health on campus at the Cape Town University of Technology. Hein finds it a highly cool and enlightening show - jazz songs presented with a bipolar "twist". After the show Marié shares her testimony with Hein. She has been battling with Bipolar for many years herself. The program is touching and inspiring. Hein also has an interview with Bram. The tunes are well-known. The lyrics were adapted brilliantly by Marié in order raise awareness, share information and most of all give hope to people living with Bipolar Mood Disorder and their significant others. Filmed and recorded for GRNSA by Hugenote Media. Director of the production: Dan de Koker. Guest presenter: Hein Poole. Copyright of adapted lyrics: Marié du Toit.

Grace - A സാക്ഷ്യം of FORGIVENESS (in English: Southern Africa)

ഒരു കഥയുടെയോ ഉപമയുടെയോ നാടകീയമായ അവതരണങ്ങൾ. The most powerful act is Love. The most liberating act is Forgiveness. Although the story of Grace Dube played out in the nineties, the story of Forgiveness is timeless. That’s why we should keep on telling it. Our sincere thanks to thePLAN, MEMA Media, and film director & producer Regardt van den Bergh for their permission to distribute this content free of charge via this platform.

HIV & Aids Discussions (in English: Southern Africa)

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, കൃഷി, ബിസിനസ്സ്, സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലെയുള്ള പൊതു പ്രയോജനത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ. 3 audio only discussions about HIV & Aids.

HIV & Aids - straightforward about the basics (in English: Southern Africa)

ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ, കൃഷി, ബിസിനസ്സ്, സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലെയുള്ള പൊതു പ്രയോജനത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ. A short video featuring Hein Poole (https://www.imdb.com/name/nm3712748/bio) as a doctor, explaining straightforward basics about HIV & AIDs.

My Divine Discovery (in English: Southern Africa)

അവിശ്വാസികളുടെ സുവിശേഷീകരണത്തിനും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രചോദനത്തിനുമായി വിശ്വാസികളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ.

No More (in English: Southern Africa)

ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതം, ഗാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ. Genre: Afro-Pop. A prayer in song about Bipolar Mood Disorder. Copyright: Hein Poole (lyrics) and Joshua Prinsloo (composer). Recording done by Joshua Prinsloo. Music and compilation: Joshua Prinsloo. Hein wrote the lyrics after attending the stage performance, "CRAZY - Golden Oldies with a touch of Bipolar" and doing an interview with performing artist Marié du Toit after the show.

No More Tears (in English: Southern Africa)

ഒരു കഥയുടെയോ ഉപമയുടെയോ നാടകീയമായ അവതരണങ്ങൾ. This is a story of hope for those living with HIV and Aids and those living with them. The film script is based on a book by Cecile Perold published in 2002. ©Copyright: Christian Audio-Visual Action (CAVA). Producer: MEMA-Media. Distributed by GRN with permission.

Somebody Bigger Than You and I (in English: Southern Africa)

ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതം, ഗാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ. Bonus track in honor of the Bipolar theme. To inspire and motivate when times are tough. By performing artist Marié du Toit. This song underwrites Marié's personal testimony that she shares in her interview with Hein Poole after a stage performance of "CRAZY Golden Oldies - with a touch of Bipolar".

Thomian Choir Christmas Carols (in English)

ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതം, ഗാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങളുടെ സമാഹാരങ്ങൾ.

ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു (in English: Southern Africa)

സൃഷ്ടി മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് വരെയുള്ള 120 ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു കാലക്രമ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കൽ പരമ്പര. യേശുവിന്റെ സ്വഭാവവും പഠിപ്പിക്കലും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

തുമി - the Talking Tiger (in English: Southern Africa)

ദാരിദ്ര്യം, രോഗം, ദുരുപയോഗം, ദുരന്തം എന്നിവയാൽ ആഘാതമനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസം, ശാക്തീകരണം, ദൈവസ്നേഹം എന്നിവയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്ന ഹ്രസ്വ 'ചാറ്റുകളുടെ' ശേഖരം. ടുമി ദി ടോക്കിംഗ് ടൈഗർ സോഫ്റ്റ് ടോയ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. A series of interactive stories for children in need, to be played on a Megavoice audio player placed in the pouch of the soft toy tiger buddy – with appropriate support and followup.

നല്ല വാര്ത്ത (in English: Southern Africa)

സുവിശേഷവത്കരണത്തിനും സഭ നടീലിനും ചിത്രങ്ങളുള്ള 40 വിഭാഗങ്ങളിലായി ദൃശ്യശ്രവണ (ഓഡിയോ-വിഷ്വൽ) ബൈബിൾ പാഠങ്ങൾ. സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ബൈബിൾ അവലോകനവും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എല്ലാം പകർത്തുക (ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക). English: Africa

മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം(ഓഡിയോ)/വീഡിയോ

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, African - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, Native North American - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (The Jesus Film Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (The Jesus Film Project)
The Promise - 42 Bible Stories - English - (Story Runners)

English: Africa എന്നതിനുള്ള മറ്റ് പേരുകൾ

Africa
English: West Africa

English: Africa സംസാരിക്കുന്നിടത്ത്

Australia
Burundi
Cameroon
Eswatini
Gambia, The
Ghana
Liberia
Libya
Mozambique
Nigeria
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Sierra Leone
South Sudan
Sudan
Zambia
Zimbabwe

English: Africa എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷകൾ

English: Africa സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ

Abnaki-Penobscot; Aborigine, Detribalized; Aborigine, Southwest; African-Americans; Afro-Antiguan; Afro-Caribbean; Alaskan Athabascan; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Anglo; Anglo-Australian; Anglo-Canadian; Anglo-New Zealander; Anglo-South African; Antilles English-Speaking; Arab, general; Arapaho; Atsugewi; Bahamian; Barbadian; Bermudan, mixed; Black African, general; Brazilian, general; British; British, Scottish; Cape Verdean; Catawba; Cayman Islanders; Chehalis; Chinese, general; Chitimacha; Chumash; Clallam; Coeur d'Alene; Coloured; Colville; Coos, Hanis; Cornish; Cowlitz; Cupeno; Delaware; Delaware, Unami; English-Speaking, general; Eskimo, Creole; Eskimo, Western Canadian; Eurasian; Euronesian; European, general; Falkland Islanders; Gilbraltarian; Guam; Gypsy, English, Romanichal; Gypsy, Irish; Han Chinese, Mandarin; Hawaiian; Holikachuk; Honduran, English-Speaking; Houma, Half-Choctaw; Indian, English-Speaking; Iowa; Irish; Irish Traveller, Shelta; Iroquois; Jamaicans; Jew, English Speaking; Kansa; Kato; Kawaiisu; Kitsai; Klamath-Modoc; Kpelle, Liberia; Ladakhi, Christian; Lithuanian; Lower Chinook; Lumbee; Makah; Malaysians, English-Speaking; Mandan; Manx; Miami; Micronesians, English-Speaking; Midway Islanders; Miwok; Mohegan-Montauk-Narragansett; Namibians; Nanticoke; Ngarluma; Nooksack; North African, general; Nunggubuyu; Nyanja; Nyigina; Osage; Otoe; Pacific Islanders, general; Palauan, English-Speaking; Panamint; Part-Indian; Pawnee; Pintupi; Pitcairner, Norfolk; Polynesian; Powhatan; Quileute; Quinault, Lower Chehalis; Saint Helena; Sarnami Hindi; Serrano; Snohomish; South Asian, general; Tonkawa; Tunica; Turk, Meskhetian; Turks and Caicos Creole English; Tuscarora; Twana; Ulster Irish; Virgin Islanders, English-Speaking; Wampanoag; Washo; Watjari; West Indian, general; West Indian Mulatto; Wichita; Wintu; Wiyot; Wyandot; Yazidi; Yuchi; Yuki; Yurok;

ഈ ഭാഷയിൽ ജിആർഎൻ-നൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക

നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് അഭിനിവേശമുള്ളവരാണോ, അവരുടെ ഹൃദയഭാഷയിൽ ബൈബിൾ സന്ദേശം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരോട് ക്രിസ്ത്യൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഈ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും അറിയാമോ? ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്‌തോ വിവരങ്ങൾ നൽകിയോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യാനോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനോ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണോ? ഇതിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലോ റെക്കോർഡിംഗുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ജിആർഎൻ ഭാഷാ ഹോട്ട്‌ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ജിആർഎൻ ഒരു ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണെന്നും വിവർത്തകർക്കോ ഭാഷാ സഹായികൾക്കോ ​​പണം നൽകില്ലെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ സഹായങ്ങളും സ്വമേധയാ നൽകുന്നതാണ് .