មើល ស្តាប់ និងផ្សាយផ្ទាល់ 1 ការចាប់ផ្តើមជាមួយព្រះជាម្ចាស់ - Mandarin

តើការថតនេះមានប្រយោជន៍ទេ?

សៀវភៅទី 1 នៃស៊េរីសោតទស្សន៍ដែលមានរឿងព្រះគម្ពីររបស់អ័ដាម ណូអេ យ៉ូប អាប្រាហាំ។ សម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ ការដាំព្រះវិហារ និងការបង្រៀនគ្រីស្ទានជាប្រព័ន្ធ។

លេខកម្មវិធី: 80921
ប្រវែងកម្មវិធី: 31:01
ឈ្មោះភាសា: Mandarin
អានស្គ្រីប
ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

រូបភាព 1

1:39

1. រូបភាព 1

រូបភាព 2

1:00

2. រូបភាព 2

រូបភាព 3

1:13

3. រូបភាព 3

រូបភាព 4

1:30

4. រូបភាព 4

រូបភាព 5

1:05

5. រូបភាព 5

រូបភាព 6

0:55

6. រូបភាព 6

រូបភាព 7

1:21

7. រូបភាព 7

រូបភាព 8

0:59

8. រូបភាព 8

រូបភាព 9

1:22

9. រូបភាព 9

រូបភាព 10

1:13

10. រូបភាព 10

រូបភាព 11

1:31

11. រូបភាព 11

រូបភាព 12

2:05

12. រូបភាព 12

រូបភាព 13

0:58

13. រូបភាព 13

រូបភាព 14

1:13

14. រូបភាព 14

រូបភាព 15

1:16

15. រូបភាព 15

រូបភាព 16

0:43

16. រូបភាព 16

រូបភាព 17

1:26

17. រូបភាព 17

រូបភាព 18

1:16

18. រូបភាព 18

រូបភាព 19

1:12

19. រូបភាព 19

រូបភាព 20

1:13

20. រូបភាព 20

រូបភាព 21

1:28

21. រូបភាព 21

រូបភាព 22

1:15

22. រូបភាព 22

រូបភាព 23

1:36

23. រូបភាព 23

រូបភាព 24

1:20

24. រូបភាព 24

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

ការកត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីនាំសារដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចេះអក្សរ ឬមកពីវប្បធម៌ផ្ទាល់មាត់ ជាពិសេសក្រុមមនុស្សដែលមិនទាន់បានទៅដល់។

Copyright © 2003 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

ការថតសំឡេងគឺចំណាយច្រើន។ សូមពិចារណា បរិច្ចាគទៅ GRN ដើម្បីបើកឱ្យក្រសួងនេះបន្ត។

យើងចង់ស្តាប់មតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើការថតសំឡេងនេះ ហើយតើលទ្ធផលបែបណា។ ទាក់ទង​ខ្សែ​មតិ.

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?