หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า [Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 1 of an audio-visual series with Bible stories of Adam, Noah, Job, Abraham. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80501
Language name: Thai: Central

Program Length: 32:31

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ (ปฐมกาล 1:1-2:14) [Music-Intro-Picture 1]

2:08

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 อาดัมและสัตว์ต่างๆ (ปฐมกาล 1:1-2:14) [Music-Intro-Picture 1]

รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม (ปฐมกาล 2:15-25) [Picture 2]

1:00

2. รูปภาพที่ 2 ภรรยาสำหรับอาดัม (ปฐมกาล 2:15-25) [Picture 2]

รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1-8) [Picture 3]

1:15

3. รูปภาพที่ 3 งูในสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:1-8) [Picture 3]

รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:9-24) [Picture 4]

1:23

4. รูปภาพที่ 4 อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน (ปฐมกาล 3:9-24) [Picture 4]

รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่ (ปฐมกาล 6:1-22) [Picture 5]

1:07

5. รูปภาพที่ 5 โนอาห์กับเรือลำใหญ่ (ปฐมกาล 6:1-22) [Picture 5]

รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:1-24) [Picture 6]

0:54

6. รูปภาพที่ 6 น้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 7:1-24) [Picture 6]

รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:13-22) [Picture 7]

1:11

7. รูปภาพที่ 7 รุ้งกินน้ำและคำสัญญาของพระเจ้า (ปฐมกาล 8:13-22) [Picture 7]

รูปภาพที่ 8 หอบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) [Picture 8]

1:20

8. รูปภาพที่ 8 หอบาเบล (ปฐมกาล 11:1-9) [Picture 8]

รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า (โยบ 1:1-12) [Picture 9]

1:13

9. รูปภาพที่ 9 โยบนมัสการพระเจ้า (โยบ 1:1-12) [Picture 9]

รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า (โยบ 1:13-22) [Picture 10]

1:13

10. รูปภาพที่ 10 โยบโศกเศร้า (โยบ 1:13-22) [Picture 10]

รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน (โยบ 2:1-41:34) [Picture 11]

1:30

11. รูปภาพที่ 11 โยบทนทุกข์ทรมาน (โยบ 2:1-41:34) [Picture 11]

รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี (โยบ 42:1-17) [Picture 12]

1:19

12. รูปภาพที่ 12 โยบกลับคืนสู่สภาพดี (โยบ 42:1-17) [Picture 12]

รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน (ปฐมกาล 12:1-13:4) [Picture 13]

1:00

13. รูปภาพที่ 13 อับรามจากบ้านเมืองของตน (ปฐมกาล 12:1-13:4) [Picture 13]

รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท (ปฐมกาล 13:5-18) [Picture 14]

1:20

14. รูปภาพที่ 14 อับรามและโลท (ปฐมกาล 13:5-18) [Picture 14]

รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ (ปฐมกาล 14:1-24) [Picture 15]

1:25

15. รูปภาพที่ 15 อับรามเข้าพบกษัตริย์แห่งสันติภาพ (ปฐมกาล 14:1-24) [Picture 15]

รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 15:1-21) [Picture 16]

0:58

16. รูปภาพที่ 16 อับรามนับดวงดาวบนท้องฟ้า (ปฐมกาล 15:1-21) [Picture 16]

รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล (ปฐมกาล 16:1-16, 17:17-21) [Picture 17]

1:21

17. รูปภาพที่ 17 อิชมาเอล (ปฐมกาล 16:1-16, 17:17-21) [Picture 17]

รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา (ปฐมกาล 18:1-15) [Picture 18]

1:11

18. รูปภาพที่ 18 บุตรแห่งคำมั่นสัญญา (ปฐมกาล 18:1-15) [Picture 18]

รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:16-19:29) [Picture 19]

1:19

19. รูปภาพที่ 19 อับราฮัมอธิษฐานวิงวอนเพื่อเมืองโสโดม (ปฐมกาล 18:16-19:29) [Picture 19]

รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 21:1-22:19) [Picture 20]

1:22

20. รูปภาพที่ 20 อับราฮัมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (ปฐมกาล 21:1-22:19) [Picture 20]

รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา (ปฐมกาล 24:1-25:26) [Picture 21]

1:32

21. รูปภาพที่ 21 อับราฮัมในวัยชรา และคนรับใช้ของเขา (ปฐมกาล 24:1-25:26) [Picture 21]

รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:18-25, กาลาเทีย 4:4-5) [Picture 22]

1:29

22. รูปภาพที่ 22 การบังเกิดของพระเยซู (มัทธิว 1:18-25, กาลาเทีย 4:4-5) [Picture 22]

รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (กาลาเทีย 3:13-14) [Picture 23]

1:39

23. รูปภาพที่ 23 การสิ้นพระชนม์ของพระเยซู (กาลาเทีย 3:13-14) [Picture 23]

รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ (ยอห์น 20:19-29) [Picture 24]

1:29

24. รูปภาพที่ 24 พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่ (ยอห์น 20:19-29) [Picture 24]

ดนตรี [Music]

0:41

25. ดนตรี [Music]

ទាញយកនិងការបញ្ជាទិញ

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

ការថតសំឡេងរបស់យើងប្រមាណ

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

ពដែលទាក់ទង