นังซือ กะดฮั ทะโม่ ทูล กอ ร่บั ชีวิตเล่มทีมวย ชี เพลญ เรือง อรั ญ่ฮั พระเจ้า [Look, Listen & Live 1 Beginning with GOD] - Nyah Kur

Is this recording useful?

Book 1 of an audio-visual series with Bible stories of Adam, Noah, Job, Abraham. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 65333
Language name: Nyah Kur

Program Length: 35:13

ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / อาดัมญั่ฮพ่วกซัด [Leaf Music ▪ Picture 1]

2:23

1. ปะคุฮฮลา ♦ รู่บพาบทีมวย / อาดัมญั่ฮพ่วกซัด [Leaf Music ▪ Picture 1]

รู่บพาบทีบาร / เพราอาดัม [Picture 2]

1:04

2. รู่บพาบทีบาร / เพราอาดัม [Picture 2]

รู่บพาบทีปิ / โชร่มเนอชวนเอเดน [Picture 3]

1:30

3. รู่บพาบทีปิ / โชร่มเนอชวนเอเดน [Picture 3]

รู่บพาบทีปัน / อาดัมญั่ฮเอวาตึดนังชวนเอเดน [Picture 4]

1:40

4. รู่บพาบทีปัน / อาดัมญั่ฮเอวาตึดนังชวนเอเดน [Picture 4]

รู่บพาบทีชูน / โนอาห์ญั่ฮเรืออะโต [Picture 5]

0:59

5. รู่บพาบทีชูน / โนอาห์ญั่ฮเรืออะโต [Picture 5]

รู่บพาบทีเตรา / ดากฮึล็อมโลก [Picture 6]

1:26

6. รู่บพาบทีเตรา / ดากฮึล็อมโลก [Picture 6]

รู่บพาบทีฮึป็อฮ / มองคะยากญั่ฮซันยาดักพระเจ้า [Picture 7]

1:43

7. รู่บพาบทีฮึป็อฮ / มองคะยากญั่ฮซันยาดักพระเจ้า [Picture 7]

รู่บพาบทีฮึจาม / ฮอบาเบล [Picture 8]

2:23

8. รู่บพาบทีฮึจาม / ฮอบาเบล [Picture 8]

รู่บพาบทีฮึจีด / โยบบูชาพระเจ้า [Picture 9]

1:14

9. รู่บพาบทีฮึจีด / โยบบูชาพระเจ้า [Picture 9]

รู่บพาบทีจัซ / อาโยบฮึทุ่ก [Picture 10]

1:11

10. รู่บพาบทีจัซ / อาโยบฮึทุ่ก [Picture 10]

รู่บพาบที่จัซมวย / อาโยบท็อนทุ่กทรมาน [Picture 11]

1:50

11. รู่บพาบที่จัซมวย / อาโยบท็อนทุ่กทรมาน [Picture 11]

รู่บพาบทีจัซบาร / อาโยบฟืนตุฮเคิ่ล็งกวาเดิล [Picture 12]

1:19

12. รู่บพาบทีจัซบาร / อาโยบฟืนตุฮเคิ่ล็งกวาเดิล [Picture 12]

รู่บพาบทีจัซปิ / อับรามตึดนังโดง [Picture 13]

1:25

13. รู่บพาบทีจัซปิ / อับรามตึดนังโดง [Picture 13]

รู่บพาบทีจัซปัน / อับรามญั่ฮโลท [Picture 14]

1:02

14. รู่บพาบทีจัซปัน / อับรามญั่ฮโลท [Picture 14]

รู่บพาบทีจัซชูน / อับรามพ็อ่บญั่ฮเมลคีเซเด [Picture 15]

1:40

15. รู่บพาบทีจัซชูน / อับรามพ็อ่บญั่ฮเมลคีเซเด [Picture 15]

รู่บพาบทีจัซเตรา / อับรามนับปะกาย [Picture 16]

0:59

16. รู่บพาบทีจัซเตรา / อับรามนับปะกาย [Picture 16]

รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / อิชมาเอล [Picture 17]

1:30

17. รู่บพาบทีจัซฮึป็อฮ / อิชมาเอล [Picture 17]

รู่บพาบทีจัซฮึจาม / กวนตีพระเจ้าซันยา [Picture 18]

1:38

18. รู่บพาบทีจัซฮึจาม / กวนตีพระเจ้าซันยา [Picture 18]

รู่บพาบทีจัซอึจีด / อับราฮัมโท่งเพือเมืองโสโดม [Picture 19]

1:23

19. รู่บพาบทีจัซอึจีด / อับราฮัมโท่งเพือเมืองโสโดม [Picture 19]

รู่บพาบทีบารชวย / อับราฮัมทะวายคองกุลพระเจ้า [Picture 20]

1:07

20. รู่บพาบทีบารชวย / อับราฮัมทะวายคองกุลพระเจ้า [Picture 20]

รู่บพาบทีบารชวยมวย / อับราฮัมพายปะชู่?ญั่ฮดีกคองแด็ฮ [Picture 21]

1:16

21. รู่บพาบทีบารชวยมวย / อับราฮัมพายปะชู่?ญั่ฮดีกคองแด็ฮ [Picture 21]

รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูเกิด [Picture 22]

1:25

22. รู่บพาบทีบารชวยบาร / พระเยซูเกิด [Picture 22]

รู่บพาพทีบาร ชวย ปิ / พระเยซูกะแจ็ด [Picture 23]

1:12

23. รู่บพาพทีบาร ชวย ปิ / พระเยซูกะแจ็ด [Picture 23]

รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคืนนังกะแจ็ด / เคิ่น็นอมชีวิตญั่งเดิล ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24 ▪ Leaf Music]

1:43

24. รู่บพาบทีบารชวยปัน / พระเยซูคืนนังกะแจ็ด / เคิ่น็นอมชีวิตญั่งเดิล ♦ ปะคุฮฮลา [Picture 24 ▪ Leaf Music]

ទាញយកនិងការបញ្ជាទិញ

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 2016 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

ការថតសំឡេងរបស់យើងប្រមាណ

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

ពដែលទាក់ទង