ពាក្យនៃជីវិត - Quichua Chimborazo

តើការថតនេះមានប្រយោជន៍ទេ?

រឿងព្រះគម្ពីរជាសំឡេងខ្លីៗ និងសារផ្សាយដំណឹងល្អដែលពន្យល់អំពីការសង្គ្រោះ និងផ្តល់ការបង្រៀនជាមូលដ្ឋានរបស់គ្រិស្តបរិស័ទ។ កម្មវិធីនីមួយៗគឺជាការជ្រើសរើសស្គ្រីបដែលទាក់ទងតាមតម្រូវការ និងវប្បធម៌ ហើយអាចរួមបញ្ចូលបទចម្រៀង និងតន្ត្រី។

លេខកម្មវិធី: 4020
ប្រវែងកម្មវិធី: 42:55
ឈ្មោះភាសា: Quichua Chimborazo

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

How to be Saved

3:27

1. How to be Saved

The Life of Jesus

4:05

2. The Life of Jesus

From ការបង្កើតដល់ព្រះគ្រីស្ទ

3:44

3. From ការបង្កើតដល់ព្រះគ្រីស្ទ

The Crucifixion

3:27

4. The Crucifixion

Resurrection

3:28

5. Resurrection

A Free Gift

3:16

6. A Free Gift

What is a Christian? - 2

3:25

7. What is a Christian? - 2

ឧបករណ៍ភ្លេង - harp

0:40

8. ឧបករណ៍ភ្លេង - harp

Christ Our Mediator

3:39

9. Christ Our Mediator

The Second Coming

3:36

10. The Second Coming

Can You Know?

1:37

11. Can You Know?

Can You Know?

1:50

12. Can You Know?

Tell it to Jesus

1:46

13. Tell it to Jesus

Tell it to Jesus

1:38

14. Tell it to Jesus

The Victorious Leader

3:11

15. The Victorious Leader

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

ការកត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីនាំសារដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចេះអក្សរ ឬមកពីវប្បធម៌ផ្ទាល់មាត់ ជាពិសេសក្រុមមនុស្សដែលមិនទាន់បានទៅដល់។

Copyright © 1960 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

ការថតសំឡេងគឺចំណាយច្រើន។ សូមពិចារណា បរិច្ចាគទៅ GRN ដើម្បីបើកឱ្យក្រសួងនេះបន្ត។

យើងចង់ស្តាប់មតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើការថតសំឡេងនេះ ហើយតើលទ្ធផលបែបណា។ ទាក់ទង​ខ្សែ​មតិ.

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?