ការក្លាយជាមិត្តរបស់ព្រះ - Chinese: Hubei Wuhandayehua

តើការថតនេះមានប្រយោជន៍ទេ?

បណ្តុំនៃរឿងព្រះគម្ពីរអូឌីយ៉ូដែលពាក់ព័ន្ធ និងសារផ្សាយដំណឹងល្អ។ ពួកគេពន្យល់អំពីសេចក្ដីសង្រ្គោះ ហើយក៏អាចផ្ដល់ការបង្រៀនជាមូលដ្ឋានរបស់គ្រិស្តបរិស័ទផងដែរ។

លេខកម្មវិធី: 30630
ប្រវែងកម្មវិធី: 46:07
ឈ្មោះភាសា: Chinese: Hubei Wuhandayehua

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

Who is God? ▪ Creation Story ▪ Man Falls ▪ Noah ▪ Ten Commandments ▪ Gehazi

23:04

1. Who is God? ▪ Creation Story ▪ Man Falls ▪ Noah ▪ Ten Commandments ▪ Gehazi

The Birth of Jesus ▪ The Teaching of Jesus Christ ▪ The Gadarene ▪ Christ's Death and Resurrection ▪ The Challenge ▪ Music

23:02

2. The Birth of Jesus ▪ The Teaching of Jesus Christ ▪ The Gadarene ▪ Christ's Death and Resurrection ▪ The Challenge ▪ Music "Listen!"

កំណត់ចំណាំអំពីការថត

Previously titled 'Words of Life'.

ការទាញយក និងការបញ្ជាទិញ

ការកត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងល្អ និងការបង្រៀនព្រះគម្ពីរជាមូលដ្ឋាន ដើម្បីនាំសារដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដែលមិនចេះអក្សរ ឬមកពីវប្បធម៌ផ្ទាល់មាត់ ជាពិសេសក្រុមមនុស្សដែលមិនទាន់បានទៅដល់។

Copyright © 2001 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

ការថតសំឡេងគឺចំណាយច្រើន។ សូមពិចារណា បរិច្ចាគទៅ GRN ដើម្បីបើកឱ្យក្រសួងនេះបន្ត។

យើងចង់ស្តាប់មតិកែលម្អរបស់អ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រើការថតសំឡេងនេះ ហើយតើលទ្ធផលបែបណា។ ទាក់ទង​ខ្សែ​មតិ.

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?