หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า [ルック、リッスン&リーブ 3 Victory through GOD] - Thai: Central

Is this recording useful?

Book 3 of an audio-visual series with Bible stories of Joshua, Deborah, Gideon, Samson. For evangelism, church planting and systematic Christian teaching.

Program Number: 80503
Language name: Thai: Central

Program Length: 34:55

ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music-Intro-絵 1 (絵 1. Joshua Fights The Amalekites)]

2:03

1. ดนตรี บทนำและรูปภาพที่ 1 โยชูวาสู้รบกับชาวอามาเลข (อพยพ 17:8-13) [Music-Intro-絵 1 (絵 1. Joshua Fights The Amalekites)]

รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [絵 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

1:51

2. รูปภาพที่ 2 ผู้สอดแนมกับพืชผลจากแผ่นดินคานาอัน (กันดารวิถี 13:1-14:35) [絵 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [絵 3. The People of Israel Cross the River]

1:14

3. รูปภาพที่ 3 ชาวอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดน (โยชูวา 1:1-9, 3:1-17) [絵 3. The People of Israel Cross the River]

รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [絵 4. The Walls of Jericho Fall Down]

1:19

4. รูปภาพที่ 4 กำแพงเมืองเยรีโคพัง (โยชูวา 6:1-27) [絵 4. The Walls of Jericho Fall Down]

รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [絵 5. Israel Flees from Ai]

1:08

5. รูปภาพที่ 5 อิสราเอลพ่ายแพ้การรบที่เมืองอัย (โยชูวา 7:1-12) [絵 5. Israel Flees from Ai]

รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [絵 6. The Judgment of Achan]

1:25

6. รูปภาพที่ 6 การลงโทษอาคาน (โยชูวา 7:14-26, 8:29) [絵 6. The Judgment of Achan]

รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [絵 7. The Sun and the Moon Stand Still]

1:17

7. รูปภาพที่ 7 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หยุดนิ่ง (โยชูวา 10:1-14) [絵 7. The Sun and the Moon Stand Still]

รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [絵 8. Joshua Instructs the People]

1:45

8. รูปภาพที่ 8 โยชูวาให้โอวาทแก่ประชาชน (โยชูวา 23:1 - 24:28) [絵 8. Joshua Instructs the People]

รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [絵 9. Deborah Speaks for God]

1:32

9. รูปภาพที่ 9 เดโบราห์พูดแทนพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 4:1-9) [絵 9. Deborah Speaks for God]

รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [絵 10. God Helps Defeat Sisera]

1:04

10. รูปภาพที่ 10 พระเจ้าช่วยอิสราเอลให้มีชัยชนะต่อสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:10-17, 5:19 [絵 10. God Helps Defeat Sisera]

รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [絵 11. Jael Kills Sisera]

1:12

11. รูปภาพที่ 11 นางยาเอลฆ่าสิเสรา (ผู้วินิจฉัย 4:17-24) [絵 11. Jael Kills Sisera]

รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [絵 12. Israel Celebrates]

1:36

12. รูปภาพที่ 12 อิสราเอลฉลองชัยชนะ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) [絵 12. Israel Celebrates]

รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [絵 13. Gideon And The Angel Of God]

1:33

13. รูปภาพที่ 13 กิเดโอนกับทูตของพระเจ้า (ผู้วินิจฉัย 6:1-24) [絵 13. Gideon And The Angel Of God]

รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [絵 14. Gideon Destroys The Idols]

1:10

14. รูปภาพที่ 14 กิเดโอนทำลายรูปเคารพ (ผู้วินิจฉัย 6:25-32) [絵 14. Gideon Destroys The Idols]

รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [絵 15. Gideon's Army Drinks The Water]

1:16

15. รูปภาพที่ 15 ทหารของกิเดโอนดื่มน้ำ (ผู้วินิจฉัย 7:1-7) [絵 15. Gideon's Army Drinks The Water]

รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [絵 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

1:37

16. รูปภาพที่ 16 ทหารของกิเดโอนล้อมค่ายชาวมีเดียน (ผู้วินิจฉัย 7:12 - 25) [絵 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [絵 17. Samson Kills A Lion]

1:26

17. รูปภาพที่ 17 แซมสันฆ่าสิงโต (ผู้วินิจฉัย 13:1 - 14:1-20) [絵 17. Samson Kills A Lion]

รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [絵 18. Samson And The Burning Foxes]

1:03

18. รูปภาพที่ 18 แซมสันกับหมาจิ้งจอกต้นเพลิง (ผู้วินิจฉัย 15:1-17) [絵 18. Samson And The Burning Foxes]

รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [絵 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

1:26

19. รูปภาพที่ 19 ชาวฟิลิสเตียโกนผมของแซมสัน (ผู้วินิจฉัย 16:4-22 ) [絵 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [絵 20. Samson Destroys The Philistines]

1:28

20. รูปภาพที่ 20 แซมสันทำลายชาวฟิลิสเตีย (ผู้วินิจฉัย 16:23-31) [絵 20. Samson Destroys The Philistines]

รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [絵 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

1:08

21. รูปภาพที่ 21 พระเยซูขับไล่วิญญาณชั่ว (ลูกา 8:26-39) [絵 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [絵 22. Jesus Drives Out Evil Men]

1:22

22. รูปภาพที่ 22 พระเยซูขับไล่คนชั่ว (ลูกา 19:45-48, ยอห์น 2:13- 21) [絵 22. Jesus Drives Out Evil Men]

รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [絵 23. Jesus Is Alive After Death]

1:19

23. รูปภาพที่ 23 พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (มัทธิว 27:33 - 28:1-20) [絵 23. Jesus Is Alive After Death]

รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [絵 24. The Soldier For God]

1:32

24. รูปภาพที่ 24 ทหารของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:10-18) [絵 24. The Soldier For God]

ดนตรี [Music]

0:58

25. ดนตรี [Music]

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1998 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact Us for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Contact the Feedback Line.

About our audio recordings

GRN has audio Bible stories, Bible lessons, Bible study tools, gospel songs, mp3 Christian music and evangelistic messages translated in over 6,000 languages and dialects, most available online for free download. Popular with Christian missions organisations and Christian churches, the free mp3s and scripts are suitable for evangelistic purposes and church planting as well as for use within the Christian church environment. Spoken or sung by heart language speakers, the Bible stories, songs and music are intended to communicate the gospel of Jesus Christ in culturally relevant ways, and especially in oral societies.

関連情報