unfoldingWord 04 - Giao Ước Của Đức Chúa Trời Với Áp-ra-ham

unfoldingWord 04 - Giao Ước Của Đức Chúa Trời Với Áp-ra-ham

Esquema: Genesis 11-15

Número de guión: 1204

Idioma: Vietnamese

Tema: Living as a Christian (Obedience, Leaving old way, begin new way); Sin and Satan (Judgement, Heart, soul of man)

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Nhiều năm sau kể từ trận đại hồng thủy, lại có thêm nhiều người sinh ra trên thế gian, và tất cả họ cùng nói một thứ tiếng. Thay vì sinh sản làm cho đầy dẫy đất theo mạng lệnh của Chúa thì họ lại tập hợp nhau để xây dựng một thành phố.

Họ rất kiêu ngạo và không quan tâm đến những gì Chúa đã phán. Thậm chí họ muốn xây một ngọn tháp cao chọc trời. Chúa thấy rằng nếu tất cả bọn họ hợp lực để làm điều ác này thì họ cũng có thể làm nhiều việc tội lỗi hơn nữa.

Vì vậy, Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ của họ và phân tán loài người ra khắp đất. Thành phố mà ban đầu họ định xây gọi là Ba-bên, nghĩa là “Lộn xộn.”

Hàng trăm năm sau, Chúa phán cùng một người nam tên là Áp-ram. Chúa bảo ông: “Hãy rời quê hương và gia đình rồi đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm cho ngươi trở thành một dân lớn. Ta sẽ làm nổi danh ngươi. Ta sẽ ban phước cho kẻ nào chúc phước ngươi và rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Mọi dân trên đất sẽ nhờ ngươi mà được phước.”

Áp-ram vâng theo lời Chúa. Ông đem vợ mình là Sa-rai, cùng tất cả các đầy tớ và tài vật mà ông có và đi đến nơi Chúa chỉ cho ông, đó là vùng đất Ca-na-an.

Khi Áp-ram đến Ca-na-an, Chúa phán cùng ông rằng: “Hãy nhìn chung quanh ngươi. Vùng đất nào ngươi nhìn thấy Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi làm cơ nghiệp.” Sau đó, Áp-ram cư ngụ tại nơi này.

Một ngày kia, Áp-ram gặp Mên-chi-xê-đéc là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao. Mên-chi-xê-đéc chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: “Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng nắm quyền trên cả vũ trụ ban phước cho Áp-ram”. Sau đó, Áp-ram lấy một phần mười tất cả những gì mình có để dâng cho Mên-chi-xê-đéc.

Nhiều năm trôi qua mà Áp-ram và Sa-rai vẫn chưa có con. Chúa lại phán hứa với Áp-ram là ông sẽ có con trai và dòng dõi ông sẽ đông như sao trên trời. Áp-ram tin vào lời hứa của Chúa. Chúa công bố ông là người công bình vì ông tin vào lời Chúa hứa.

Sau đó, Chúa thiết lập một giao ước với Áp-ram. Giao ước là một sự thỏa thuận giữa hai bên. Chúa phán: “Ta sẽ ban cho ngươi một con trai từ ngươi mà ra và ban xứ Ca-na-an cho dòng dõi ngươi.” Dầu vậy, Áp-ram vẫn chưa có con.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons