LOER, LUISTER EN LEWE Boek 6: Jesus, die leermeester

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 6: Jesus, die leermeester

Outline: From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Script Number: 423

Language: Afrikaans

Theme: Sin and Satan (Deliverance, Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Son of God, Life of Christ, Authority, Jesus, Our Shepherd); Eternal life (Salvation, Broad & Narrow Ways); Character of God (Grace and Mercy, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Obedience, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God, Assurance, Spiritual Life, Christian values); Bible timeline (End Time, Second Coming, Gospel, Good News); Problems (Evil Spirits, demons, Sickness, Problems, troubles, worries)

Audience: General

Style: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Teaching

Bible Quotation: Extensive

Status: Publishable

Script Text

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. Kom ontmoet die grootste van alle leermeesters. Sy Naam is Jesus Christus. Kyk na die prente in die blou boek terwyl jy luister. Onthou om na die volgende prent te blaai wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 1: Jesus Leer Die Mense

Prent 1: Jesus Leer Die Mense

Matteus 5:1-48

In hierdie prent is Jesus Christus besig om die mense meer van God te leer. Jesus is deur God gestuur en omdat Hy God se enigste Seun is, weet Hy alles van God. God is heilig en omdat mense slegte dinge dink en doen, verbreek dit hulle verhouding met God. Maar God het Jesus na die aarde gestuur om mense te leer hoe hulle Hom kan leer ken. Ek gaan jou nou vertel wat Jesus alles vir die mense geleer het terwyl Hy op aarde was, sodat jy ook meer van die ware en lewende God kan leer.

Prent 2: Die Twee Huise

Prent 2: Die Twee Huise

Matteus 7:24-27

Jesus het eenkeer 'n gelykenis vertel van die twee manne in hierdie prent. Een man het sy huis op 'n rots gebou. Die rots is 'n sterk fondament. Toe daar 'n storm losbars, het hierdie huis nie inmekaar geval nie. Die ander man het sy huis op sand gebou. 'n Storm het losgebars en sy huis het weggespoel. Jesus het gesê die man wat sy huis op die rots gebou het, was 'n wyse man. Ons moet ook ons lewe op 'n sterk fondament bou. Jesus is ons sterk fondament. Ons moet gehoorsaam wees aan wat Hy ons leer. As ons Hom gehoorsaam, sal Hy ons help om die vyand, Satan, en ook al die slegte gedagtes en gewoontes in ons lewens te oorwin. Jesus sal ons krag gee en Hy sal ons altyd lei, ook wanneer ons moeilike tye beleef.

Prent 3: ’N Lig Moet Gesien Kan Word

Prent 3: ’N Lig Moet Gesien Kan Word

Matteus 5:14-16

Kyk, die mense in die prent het kerse. Wat doen 'n mens met 'n kers in die donker? Een man in hierdie prent hou die kers bo sy kop, sodat dit kan ligmaak vir almal in die huis. Die ander man is dom. Hy steek sy kers onder 'n emmer weg. Jesus is die lig van die wêreld en Hy wys vir ons die pad na God. As ons op Hom vertrou, sy Woord gehoorsaam en daarvolgens lewe, kan ander mense Jesus se Lig in ons lewe sien. Jesus het gesê: "Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik."

Prent 4: ’N Romein Slaan ’N Jood

Prent 4: ’N Romein Slaan ’N Jood

Matteus 5:38-42; Romeine 12:19

Terwyl Jesus in die land van die Jode gelewe het, het die Romeinse buitelanders oor hulle regeer. Partykeer het die Romeinse soldate die Jode wreed mishandel, soos julle kan sien. Die soldaat het ook die man se jas gevat. Wat behoort die man te doen? Jesus het vir die mense gesê: "Julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere." Ons moenie wraak neem op ander mense wat ons wil kwaad aandoen nie, want God het gesê: "Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld..." God sal almal straf wat aanhou om te doen wat verkeerd is. Hierdie straf sal of in hierdie lewe, of na die dood wees. Maar God leer ons om op die kwaad te reageer deur goed te doen. Dit sal voor God reg wees as ons ook goed doen aan ons vyande.

Prent 5: Gebed Tot God

Prent 5: Gebed Tot God

Matteus 6:5-15

In hierdie prent is daar twee mans wat besig is om te bid. Een man staan buite in die straat en sê lang gebede op. Hy wil hê almal moet hom raaksien en prys. God beantwoord nie sulke gebede nie. Ons behoort soos die ander man in die prent te wees. Hy praat met God in sy huis, waar niemand behalwe God hom kan sien nie. Hy is nederig en opreg terwyl hy met God praat. God verhoor en beantwoord daardie soort gebed. Jesus het gesê: "... as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van Hom vra."

Toe leer Jesus hulle bid: "So moet julle bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose."

Dit beteken: "Ons Vader in die hemel, help ons om u Naam te eer en te respekteer. Kom bou u koninkryk, sodat almal op aarde vir U sal lewe, net soos die engele in die hemel U gehoorsaam. Gee vir ons die kos wat ons nodig het om vandag te eet. Vergewe ons sonde, net soos ons ook die mense wat verkeerd teenoor ons optree, vergewe. Moenie toelaat dat ons verlei word om allerhande slegte dinge te doen of selfs te dink nie."

Prent 6: Die Satan Plant Onkruid

Prent 6: Die Satan Plant Onkruid

Matteus 13:24-30; 13:36-43

Slegte mense is besig om onkruid te plant in 'n pas gesaaide land. Daardie mense is die vyande van die boer. Die onkruid lyk baie soos die koring. Die boer kan nie sommer die onkruid uittrek nie, want dan vernietig hy dalk ook die koring. Hy wag totdat die oestyd aanbreek. Dan maak hy die onkruid bymekaar om verbrand te word. En daarna maak hy die koring bymekaar.

God is soos die boer en Satan is die vyand. Satan het in die wêreld bose mense tussen God se mense geplaas. Wanneer die tyd reg is, sal Jesus weer kom. Hy sal die slegte mense skei van dié mense wat op God vertrou en Hom gehoorsaam. Jesus sal almal wat Hom liefhet en gehoorsaam kom haal om vir altyd saam met Hom te wees. Maar die mense wat Jesus nie wil aanneem nie, sal saam met Satan in die hel gegooi word. Dit is die plek van ewige straf en verwydering van God.

Prent 7: Jesus En Die Kinders

Prent 7: Jesus En Die Kinders

Matteus 18:1-6, 19:13-15

Kyk! Op 'n dag het mense kinders na Jesus toe gebring. Hulle wou hê dat Jesus die kinders moes seën en vir hulle bid. Die dissipels (volgelinge) van Jesus het probeer om die kinders weg te stuur. Maar Jesus was nie met hulle optrede tevrede nie en het gesê: "Laat staan die kindertjies en moet hulle nie verhinder om na My toe te kom nie, want die koninkryk van die hemel is juis vir mense soos hulle." Jesus het ook vir sy dissipels gesê: "As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie."

Die mense wat belangrik is in die koninkryk van God, is nederig soos klein kindertjies. Mense wat trots is en dink hulle is belangriker as ander, is nie ware volgelinge van Jesus nie.

Prent 8: Die Herder En Die Skape

Prent 8: Die Herder En Die Skape

Matteus 18:12-14; Johannes 10:14

Eendag het Jesus sy dissipels geleer en gesê: "As iemand honderd skape het en een van hulle raak weg, sal hy nie die nege en negentig daar in die bergveld laat staan en die een wat weg is, gaan soek nie? En as hy hom kry, verseker Ek julle, is hy blyer oor hom (daardie een skaap) as oor die nege en negentig (skape) wat nie weggeraak het nie. So is dit ook nie die wil van julle Vader in die hemel dat een van hierdie kleintjies verlore moet gaan nie."

Dit is nie God se wil dat enige mens van Hom verlore raak nie. God het al die mense op die aarde gemaak. Hulle behoort aan Hom. As enigiemand vir Satan volg, is daardie mens soos die skaap wat afgedwaal het. Jesus het eendag gesê: "Ek is die goeie herder. Ek ken my skape, en my skape ken My ...

Jesus is die goeie herder, omdat Hy gekom het om mense wat van God weggedwaal het, te soek en te vind. Jesus is vandag nog besig om verlore mense te soek en te vind.

Prent 9: Die Dienaar Wat Nie Kon Vergewe Nie

Prent 9: Die Dienaar Wat Nie Kon Vergewe Nie

Matteus 18:21-35

'N Man het eenkeer 'n groot klomp geld vir sy koning geskuld, maar hy kon dit nie terugbetaal nie. Daarom het die koning bevel gegee dat die man en sy familie as slawe verkoop moes word. Maar die man het die koning gesmeek om vir hom tyd te gee om die geld terug te betaal. Die koning het die man jammer gekry. Hy het al die skuld afgeskryf en hom laat gaan.

Hierna het die man iemand raakgeloop wat vir hom net 'n klein sommetjie geld geskuld het. Hy het die man begin wurg en die geld van hom teruggeëis. Omdat dié man hom nie dadelik kon terugbetaal nie, het hy die man in die tronk laat sit totdat hy sy skuld terugbetaal het. Mense het vir die koning gaan vertel wat gebeur het. Die koning was baie kwaad en het vir die eerste man gesê: "Jou skurk! Al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou medeamptenaar jammer gekry het soos ek jou jammer gekry het nie?" Die koning was woedend en het die man oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het.

Ons moet enigiemand vergewe wat verkeerd teenoor ons optree. Dan sal God ons ook vergewe vir al die verkeerde dinge wat ons gedoen het. Maar dan moet ons regtig jammer wees oor ons ongehoorsaamheid.

Prent 10: Die Arbeiders Word Beloon

Prent 10: Die Arbeiders Word Beloon

Matteus 20:1-16

'N Boer het uitgegaan en werkers gaan huur om in sy wingerd te werk. Hy het ingestem om hulle een muntstuk vir 'n voldag se werk te betaal. Teen die einde van die dag het die arbeiders gekom om hulle loon te kry. Die man wat eerste betaal is, is laat in die dag gehuur. Hy het maar min werk gedoen gekry. Maar die boer was baie gaaf. Hy het vir die man die volle dag se loon gegee. Die tweede man het vir 'n halfdag gewerk. Nog 'n ander vir 'n voldag. Maar al die werkers het dieselfde bedrag geld ontvang. Die man wat voldag gewerk het, het gekla. Hy wou meer geld hê. Maar die boer het gesê: "Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een (werker) dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is?"

God is soos die boer. God is altyd regverdig, maar Hy is ook goed en ruimhartig. Hy gee dieselfde gawe van 'n ewige lewe aan almal wat Jesus gehoorsaam. Ons kry dit verniet; dit is nie betaling vir die goeie werke wat ons op die aarde doen nie.

Prent 11: Vyf Meisies Buite Die Deur

Prent 11: Vyf Meisies Buite Die Deur

Matteus 25:1-13

Jesus het 'n gelykenis van tien meisies vertel. Hulle het gewag op die aankoms van die bruidegom en vir die bruilofsfees om te begin. Vyf van die meisies was verstandig, maar die ander vyf wat julle hier kan sien, was baie dom. Toe die bruidegom skielik teen middernag opdaag, was die verstandige meisies gereed om hom te ontmoet. Hulle het hulle olielampe betyds gereed gekry en kon saam met hom na die bruilofsfees gaan. Die deur is agter hulle gesluit. Die vyf onverstandige meisies het geen olie in hulle lampe gehad nie, sodat hulle eers moes gaan olie koop. Toe hulle terugkom, het hulle uitgeroep: "Meneer, Meneer, maak vir ons oop!" Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle: Ek ken julle nie!"

Jesus is nou in die hemel. Hy is die hemelse bruidegom. Eendag sal Hy skielik na die aarde terugkom. Ons weet nie wanneer dit sal wees nie. Ons moet elke dag gereed wees om Hom te ontmoet, want Jesus sal almal wat Hom liefhet en gehoorsaam, saam met Hom hemel toe neem om saam met Hom te wees. Maar baie mense sal soos die vyf dom meisies agtergelaat word.

Prent 12: Die Meester En Sy Diensknegte

Prent 12: Die Meester En Sy Diensknegte

Matteus 25:14-30

Hoe kan 'n mens gereed wees vir die wederkoms van Jesus? Luister. Die belangrike man wat jy hier in die prent sien, het so pas huis toe gekom ná 'n lang reis. Voordat hy weggegaan het, het hy van sy besittings aan sy diensknegte toevertrou. Vir een dienskneg het hy vyf geldstukke gegee. Die dienskneg het daarmee handel gedrywe en nog vyf geldstukke vir sy meester verdien. 'n Ander dienskneg het twee geldstukke gekry. Hy het nog twee vir sy meester verdien. Hulle meester het hulle albei dieselfde beloning gegee met sy terugkeer. Maar 'n derde kneg wat een muntstuk ontvang het, het die geld wat in sy sorg geplaas is, weggesteek. Hy het niks gedoen om meer te verdien nie. Die meester was kwaad omdat hierdie dienskneg lui was. Hy het die geld by hom afgeneem en hom uit die huis gegooi.

Jesus is die gelowige mens se meester. Jesus het hemel toe gegaan, maar Hy gaan terugkom aarde toe. Hy vertrou dat sy dienaars vir Hom sal lewe en vir ander mense van Hom sal vertel. Hy het ook sy Heilige Gees vir hulle gegee om hulle te help om Hom te gehoorsaam. Dit is goed om alles wat ons het, te gebruik om Jesus te eer. Hy belowe om die mense wat Hom gelowig dien, te beloon.

Inleiding

Inleiding

Jesus het die mense nie net van God geleer nie, maar Hy het hulle ook gewys dat Hy groot krag van God ontvang het. Kyk na die prente en blaai na die volgende een wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 13: Jesus Word Gedoop

Prent 13: Jesus Word Gedoop

Markus 1:4-13

In hierdie prent sien ons vir Jesus nog voordat Hy die mense begin leer het. Die man saam met Hom in die rivier is Johannes die Doper. Johannes het geweet dat God Jesus na die aarde toe sou stuur. Johannes het die Joodse mense gewaarsku dat hulle van die verkeerde dinge in hulle lewens moes afsien en vir God moes dien. Die mense wat Johannes se boodskap van God geglo het, is in die Jordaanrivier gedoop. Die doop van Johannes was 'n teken dat hulle die slegte dinge los en lewe soos God wil hê. Johannes het ook vir die mense gesê: "Die Een wat ná my kom, is my meerdere. ... Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop." Die Heilige Gees gee elke gelowige krag om God te gehoorsaam.

Jesus het hier na Johannes toe gekom, omdat Hy ook gedoop wou word, al het Hy nooit sonde gedoen nie. Terwyl Jesus uit die water kom, het daar 'n verstommende ding gebeur. Die hemel het oopgegaan en die Heilige Gees van God het in die vorm van 'n duif op Jesus neergedaal. God se stem het uit die hemel gesê: "Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My."

Nadat Jesus gedoop is, het God die Satan toegelaat om Jesus te versoek. Satan het selfs God se Woord misbruik om Jesus te probeer versoek. Maar Jesus het Satan oorwin deur die Woord van God in die krag van die Heilge Gees te gebruik.

Prent 14: Jesus Roep Sy Dissipels

Prent 14: Jesus Roep Sy Dissipels

Markus 1:14-20; Matteus 28:19

Nadat Hy vir Satan oorwin het, het Jesus voortgegaan om die werk te doen waarvoor God Hom gestuur het. God het sy Seun Jesus Christus na die aarde gestuur om die Goeie Nuus van God te verkondig, om mense te leer, om siekes gesond te maak en om die werke van Satan te vernietig. Eendag, terwyl Jesus langs die see van Galilea geloop het, het Hy twee broers, Simon en Andreas, gesien. Hulle was besig om 'n visnet in die water uit te gooi, want hulle was vissermanne. Jesus het vir hulle gesê: "Kom hier! Kom saam met My, en Ek sal julle vissers van mense maak." Hulle het dadelik hulle nette gelos en Jesus gevolg. Jesus het ook twee ander broers, Jakobus en Johannes, gesien. Hulle was besig om hulle nette voor te berei. Maar hulle het ook onmiddellik vir Jesus gevolg toe Hy hulle roep. Jesus het nog agt ander manne uitgekies. Hierdie twaalf manne het sy dissipels geword, om oral saam met Hom te gaan en van Hom te leer. Die twaalf dissipels het later apostels geword; Jesus se gestuurdes. Hulle het die goeie nuus oor Jesus Christus verkondig en siekes in die Naam van Jesus gesond gemaak. Later het Jesus vir hulle deur die Heilige Gees mag gegee oor die bose geeste om hulle uit te dryf en nog ander wonderwerke te doen wat Hy gedoen het.

En voordat Jesus teruggegaan het hemel toe, het Hy die volgende opdrag vir sy dissipels gegee: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Dit beteken dat elke man, vrou, seun of dogter wat vandag 'n dissipel van Jesus wil wees, gewillig moet wees om die opdragte van die Here Jesus te gehoorsaam en om deur die krag van die Heilige Gees vir ander mense die goeie nuus van Jesus te vertel. Dan sal die opgestane Here Jesus met hulle wees en God sal ook deur hulle werk.

Prent 15: ’N Melaatse Man

Prent 15: ’N Melaatse Man

Markus 1:40-45

Eendag het 'n melaatse man na Jesus toe gekom. Hy het voor Jesus gekniel en Hom gesmeek: "As U wil, kan U my gesond maak." Ander mense was bang om naby die man te kom as gevolg van sy siekte, maar Jesus het hom baie jammer gekry. Jesus het hom aangeraak en gesê: "Ek wil. Word gesond!" Onmiddellik is die man van sy melaatsheid genees. Hy was so bly dat hy vir almal gaan vertel het.

Sonde is soos melaatsheid. Dit verwyder mense van God en ook van mekaar. Maar as ons na Jesus toe kom, sal Hy ons van al ons sonde genees.

Prent 16: ’N Man Kom Deur Die Dak

Prent 16: ’N Man Kom Deur Die Dak

Markus 2:1-12

Op 'n dag was Jesus in die huis besig om die mense van God te leer. Vier manne wou 'n verlamde man na Jesus toe bring, maar omdat daar so baie mense was, kon hulle nie inkom nie. Hulle het toe 'n opening in die dak gemaak en die verlamde man deur die opening laat afsak. Jesus het hulle geloof raakgesien. Hy sê toe vir die siek man: "Vriend, jou sondes word vergewe!" Sommige godsdienstige leiers was baie kwaad toe hulle dit hoor. Hulle het gesê: "Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Hulle het nie geglo dat Jesus deur God gestuur is nie. Toe sê Jesus vir die verlamde man: "Ek sê vir jou: Staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe." Onmiddellik was die man gesond.

So het Jesus vir die mense gewys dat Hy deur God gestuur is. Jesus het die mag om siekes gesond te maak; net so het Hy die mag van God om sondes te vergewe.

Ons almal wil gesond word as ons siek is, maar dit is belangriker dat ons Jesus vra om ons sondes te vergewe en om die gawe van die ewige lewe van Hom te ontvang.

Prent 17: Jesus Genees ’N Man Se Hand

Prent 17: Jesus Genees ’N Man Se Hand

Markus 3:1-5

Hier sien ons Jesus in die tempel van God. Die godsdienstige leiers, die Sadduseërs en Fariseërs, is ook daar. Daar is ook 'n man met 'n gebreklike hand. Dit was die sabbatdag of sewende dag van die week waarop die Jode vir God aanbid het. God se wet het gesê dat niemand op daardie dag mag werk nie. Die Jode het vir Jesus dopgehou om te sien of Hy die man op dié dag sou gesond maak. Jesus het vir die mense omgegee en gee nog steeds vir mense om. Daardie godsdienstiges het nie. Hulle wou net hê dat Jesus die wet moes oortree sodat hulle Hom kon doodmaak. Jesus het vir hierdie leiers gevra: "Mag 'n mens op die sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak?" Die Joodse leiers het niks gesê nie, want hulle hart was verhard. Daarom het Jesus vir die man gesê: "Steek jou hand uit!" Hy het sy hand uitgesteek en almal kon sien dat sy hand gesond en sterk was.

Ons moet God aanbid en Hom gehoorsaam, maar ons moet ook vir ander mense omgee; anders is ons aanbidding leeg en betekenisloos.

Prent 18: Jesus Maak Die Storm Stil

Prent 18: Jesus Maak Die Storm Stil

Markus 4:35-41

In hierdie prent sien ons Jesus saam met sy dissipels in 'n boot. Hulle was besig om oor 'n groot meer te vaar. Skielik het daar 'n geweldige storm losgebars. Die golwe het in die skuit ingeslaan sodat dit begin sink het. Jesus het agter in die skuit lê en slaap. Sy dissipels het Hom wakker gemaak en gesê: "Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?" Jesus het opgestaan en gesê: "Hou op! Bedaar!" Onmiddellik het die storm bedaar. Jesus sê toe vir sy dissipels: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Die dissipels was verbaas en het gesê: "Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?"

Ons weet dat Jesus God is en dat Hy mag het oor alle mense, geeste en alle dinge wat Hy gemaak het. Daarom kan ons op Jesus vertrou om ons te beskerm en om vrede te bring as ons moeilike tye beleef.

Prent 19: ’N Vrou in Die Skare

Prent 19: ’N Vrou in Die Skare

Markus 5:25-34

Sien julle die vrou in die skare raak? Sy het twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely en haar toestand het versleg. Sy het gehoor dat Jesus mense kon gesond maak. Sy het so by haarself gedink: "as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word." Sy het in die skare nader aan Jesus beweeg en aan sy klere geraak. Haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou en sy kon aan haar liggaam voel dat sy van haar kwaal genees was.

Jesus het geweet dat daar krag van Hom uitgegaan het. Hy het gaan stilstaan en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Daar was so baie mense rondom Jesus, maar hierdie vrou het tog geweet wat met haar gebeur het. Sy het bang nader gekom, op haar knieë by Jesus se voete neergeval en vir Hom haar hele geskiedenis vertel. Toe sê Jesus: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vir goed van jou kwaal genees!"

God se Woord leer vir ons dat Jesus nog steeds in staat is om mense wat hulle vertroue in Hom stel, gesond te maak. Daar is baie mense in hierdie wêreld, maar Jesus ken elkeen en is vir elkeen baie lief. Hy het jou ook lief. Daarom wil Hy ook hê dat jy na Hom toe moet kom en op Hom vertrou.

Prent 20: Jesus En Die Meisie

Prent 20: Jesus En Die Meisie

Markus 5:22-24, 35-43

Jesus was op pad na die huis van 'n man met die naam Jaïrus. Jaïrus was 'n belangrike man in die Joodse kerk. Sy dogter was baie siek. Hy het vir Jesus gaan roep om haar gesond te maak, maar voordat Jesus by sy huis kon kom, het die kind gesterf. Jesus het nogtans vir Jaïrus gesê: "Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!" By Jaïrus se huis het die mense verskriklik gehuil en getreur, maar Jesus het hulle uit die huis uit gestuur. Jesus het drie van sy dissipels, vir Jaïrus en dié se vrou in die kamer ingeneem waar die kind gelê het. Jesus het die kind se hand gevat en gesê: "Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!" Sy het onmiddellik opgestaan en begin rondloop. Jesus het gesê hulle moet vir haar iets gee om te eet.

Ja, Jesus het selfs mag oor die dood. Mense wat in Hom glo en Hom volg, hoef nie vir die dood bang te wees nie.

Prent 21: Jesus En Die Buitelandse Vrou

Prent 21: Jesus En Die Buitelandse Vrou

Markus 7:24-30

Eendag het 'n buitelandse vrou na Jesus toe gekom. 'n Bose gees het van haar dogtertjie besit geneem. Sy het aanhoudend by Jesus gesmeek om die bose gees uit te dryf. Jesus het vir haar gesê dat Hy in die eerste plek gekom het om die Joodse mense te help. As Hy die buitelanders voor die Jode help, sal dit wees soos om die honde kos te gee voordat die kinders kan kry. Jesus het gesê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en vir die hondjies te gooi nie."

Maar die vrou het geantwoord: "Here, die hondjies eet darem onder die tafel die kindertjies se oorskiet." Jesus het toe vir haar gesê: "Op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan; die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan." Die vrou het huis toe gegaan en gevind dat die bose gees haar kind verlaat het.

Jesus het alle mense van alle lande lief en wil hulle help. Jesus wil hê dat ons op Hom moet vertrou, net soos die buitelandse vrou. Jesus het die mag om ons van sonde vry te maak en ons uit die greep van Satan se mag te verlos.

Prent 22: Jesus En Die Doofstom Man

Prent 22: Jesus En Die Doofstom Man

Markus 7:31-37

Die mense het 'n man na Jesus toe gebring. Hy was van sy geboorte af doof en kon ook nie behoorlik praat nie. Hulle het Jesus gevra om tog sy hand op die man te lê. Jesus het die man uit die skare weggeneem. Hy het sy vingers in die man se ore gedruk en spoeg aan die man se tong gesmeer. Daarna het Jesus na die hemel opgekyk en gesê: "Gaan oop!" Onmiddellik kon die man hoor en duidelik praat. Die mense was verbaas en het gesê: "Alles wat Hy doen, is goed: die dowes laat Hy hoor en die stommes laat Hy praat."

Dit is belangrik dat ons almal hierdie les uit God se Woord sal verstaan. God praat met ons deur sy Woord. Net soos Jesus hierdie man se ore kon gesond maak om woorde te hoor en sy tong om met mense te praat; net so kan Jesus ons gewillig maak om na God se Woord te luister, sodat ons God se wil vir ons lewens kan ken. Dit doen Hy deur die Heilige Gees wat in ons hart werk. Soos die dowe man wat gesond geword het, sal ons dan ook weer vir ander mense van God kan vertel.

Prent 23: Jesus Laat Die Blinde Man Sien

Prent 23: Jesus Laat Die Blinde Man Sien

Markus 8:22-26

Op 'n dag het die mense ook 'n blinde man na Jesus toe gebring. Hulle het vir Jesus gevra om die man aan te raak en gesond te maak. Jesus het die blinde man aan die hand geneem en hom uit die dorp gelei. Jesus het op die man se oë gespoeg, toe sy hande op die man geplaas en vir hom gevra: "Sien jy al iets?" Die man het geantwoord: "Ek sien mense, iets soos bome. Ek sien hulle loop." Jesus het weer sy hande op die man se oë geplaas. Toe is die man se oë geopen en sy sig heeltemal herstel. Hy kon alles om hom duidelik sien.

Satan wil nie hê dat ons Jesus moet leer ken of sy Woord moet verstaan nie. Maar as ons op Jesus vertrou, sal Hy vir ons sy waarheid duidelik laat verstaan deur die werking van sy Heilige Gees. Ons moet elke dag bid en vir Hom vra om dit te doen.

Prent 24: Jesus Genees ’N Seun

Prent 24: Jesus Genees ’N Seun

Markus 9:14-29

Eendag het 'n man sy seun na Jesus se dissipels gebring. Die man het vir hulle gevra om 'n bose gees wat in sy seun was, uit te dryf, maar hulle kon dit nie doen nie. Later het hy die seun na Jesus toe gebring. Toe die bose gees vir Jesus sien, het hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Die seun het geval en op die grond rondgerol, met skuim om sy mond. Die seun se pa het maar min hoop gehad dat Jesus hulle kon help, en hy het vir Jesus gesê: "As U tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons." Jesus het geantwoord: "'As U iets kan doen,' sê jy. ... Vir die een wat glo, kan alles." Die seun se pa het geantwoord: "Ek glo. ... Help my in my ongeloof." Toe Jesus sien dat baie mense aangestroom kom, het Hy die bose gees aangespreek: "Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou: Gaan uit hom uit en moet nooit weer in hom invaar nie!" Die bose gees het geskreeu en uit die seun uitgegaan. Die seun het baie stil gelê en baie mense het gesê: "Hy is dood." Maar Jesus het hom aan die hand geneem en hom op sy voete gehelp.

Later, toe die dissipels alleen by Jesus was, het hulle Hom gevra: "Waarom kon ons die gees nie uitdrywe nie?" Jesus het geantwoord: "Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie."

Kort nadat dit gebeur het, het die Joodse leiers vir Jesus doodgemaak. Maar dit was toe dat Jesus die grootste wonderwerk van almal gedoen het. Hy het uit die dood opgestaan. Hy het Satan en die dood vir ewig oorwin. Jesus is magtiger as enige gees en god in hierdie wêreld. Jesus het mag oor alle dinge, want Jesus is God.

Related information

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

"Look, Listen and Live" audio-visual - A set of 8 programs of 24 pictures each for evangelism and Christian teaching. The series presents Old Testament characters, the life of Jesus, and the young church.

How to use GRN Audio visual resources - 1: Sharing the Gospel made easy - This article gives an introduction to some of the many different ways the GRN audio visual resources can be used in ministry.

How to use GRN Audio visual resources - 2: Going Deeper - This article gives further explanation of how people learn from the stories, and why the stories do not have a lot of commentary.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach