5 Điều Bạn Cần Biết Về GRN

Donate to the costs of Recordist Training courses, essential training that is held all over the world. Đọc thêm

Câu chuyện về Chúa Jesus hiện khả dụng với hơn 6000 ngôn ngữ. Nghe hoặc tải về

Hãy đến thăm một vài vùng xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới qua một nhiệm vụ ngắn hạn của GRN. Đọc thêm

Đăng ký để được huấn luyện như một người thu âm của GRN. Đọc thêm

Hãy thử phiên bản mới của GRN dành cho điện thoại di động để chia sẻ và tải các bản thu. 5fish

"Kể những câu chuyện về Chúa Jesus bằng mọi thứ tiếng"

Tầm nhìn của GRN là mỗi người đều có thể nghe và hiểu lời của Chúa trong ngôn ngữ của họ - đặc biệt là những người chỉ biết nói không biết viết và những người không có kinh thánh dưới dạng họ có thể dùng.

  • GRN có các bài nghe cho và các lời dạy Kinh Thánh cơ bản dưới dạng , ngôn ngữ và tiếng bản địa. Hầu như đều có thể tải về miễn phí ở đây

  • Các dự án, chi phí dự tính và các dự án hiện thời

  • Hãy tìm kiếm thêm thông tin về văn phòng tại địa phương của GRN> Chúng tôi có mặt ở 30 nước ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Chây Âu và Châu Đại dương

  • Đọc các câu chuyện từ trung tâm GRN và các chi nhánh trên toàn thế giới

  • Hãy đọc các chia sẻ cá nhân từ những mục sư, thầy giáo, người truyền đạo và những ai đã thấy được các dữ liệu của GRN là công cụ hiệu quả để chia sẻ những lời dạy của Chúa

  • Lời cầu nguyện là động lực của GRN. Hãy tham gia vào nhiệm vụ quan trọng này