ภาษา Triqui, Chicahuaxtla

ชื่อภาษา: Triqui, Chicahuaxtla
รหัสภาษา ISO: trs
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 221
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Triqui, Chicahuaxtla

Triqui Chicahuaxtla - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Triqui, Chicahuaxtla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Triqui, Chicahuaxtla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C13731).

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Triqui, Chicahuaxtla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C13720).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด w/ WOL

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด w/ WOL MP3 ในภาษา Triqui, Chicahuaxtla) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C32971).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Triqui, Chicahuaxtla ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Triqui, Chicahuaxtla (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Triqui, Chicahuaxtla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Hope Video - Triqui, Chicahuaxtla - (Mars Hill Productions)
The New Testament - Triqui Chicahuaxtla - Union Nacional de Traductores Indigenas A.C. - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Triqui, Chicahuaxtla

Chicahuaxtla
Chicahuaxtla Trique
Chicahuaxtla Triqui (ชื่อภาษา ISO)
nánj nï’ïn
Trique
Trique: San Andres Chicahuaxtla
Triqui
Triqui de San Andres Chicahuaxtla
Triqui de San Andrés Chicahuaxtla

พื้นที่ใช้ภาษา Triqui, Chicahuaxtla

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Triqui, Chicahuaxtla

People Groups who speak Triqui, Chicahuaxtla

Triqui, Chicahuaxtla;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Triqui, Chicahuaxtla

ข้อมูลอื่นๆ: Understand T.:Copala, little Spanish; New Testament.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ