ภาษา Ganggalida

ชื่อภาษา: Ganggalida
รหัสภาษา ISO: gcd
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3697
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Extinct

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ganggalida

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Ganggalida) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Ganggalida

Ganggalita
Gungalita
Jakula
Jugula
Kangkalita
Yokula
Yugulda
Yukala
Yukulta

พื้นที่ใช้ภาษา Ganggalida

Australia