ภาษา Boko Illo

ชื่อภาษา: Boko Illo
ชื่อภาษา ISO: Boko (Benin) [bqc]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8563
Language Scope: Dialect
Language State: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 08563

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Boko Illo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (Long) (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (Long) MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A75095).

Matthew 1 - 10 (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด Matthew 1 - 10 MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75093).

Matthew 11 - 18 (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด Matthew 11 - 18 MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (C75094).

Matthew 19 - 25 (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด Matthew 19 - 25 MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75090).

Matthew 26 - 28 & เพลง (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด Matthew 26 - 28 & เพลง MP3 ในภาษา Boko Illo) ผสมรายการดนตรีและเรื่องจากพระคัมภีร์ (A75089).

Revelation 1 - 12 (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด Revelation 1 - 12 MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75092).

Revelation 13 - 22 (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด Revelation 13 - 22 MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A75091).

พระคำแห่งชีวิต (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01320).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Long [Boko])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Boko Illo) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A35780).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The Bible - Boko - 2009 SIM - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Boko Illo

Busa: Illo
Illo

พื้นที่ใช้ภาษา Boko Illo

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Boko Illo

  • Boko (ISO Language)
    • Boko Illo (Dialect)
    • Bussawa (Dialect)

People Groups who speak Boko Illo

Boko, Bokonya;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Boko Illo

จำนวนประชากร: 20,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ