ภาษา Angal Heneng

ชื่อภาษา: Angal Heneng
รหัสภาษา ISO: akh
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5024
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Angal Heneng

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Angal Heneng) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A60028).

ข่าวประเสริฐ เพลง (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ เพลง MP3 ในภาษา Angal Heneng) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60000).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Angal Heneng) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A60029).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Angal Heneng) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A60010).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Angal Heneng) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A60016).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Angal Heneng) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A60030).

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Angal Heneng) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C80427).

เพลง,1Peter, 2Peter 2:5 (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด เพลง,1Peter, 2Peter 2:5 MP3 ในภาษา Angal Heneng) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63763).

เพลง 2 (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Angal Heneng) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60031).

เพลง 3 (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด เพลง 3 MP3 ในภาษา Angal Heneng) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60032).

เพลง 4 (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด เพลง 4 MP3 ในภาษา Angal Heneng) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A60033).

พระคำแห่งชีวิต (in Angal Heneng: Nipa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Angal Heneng) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A60060).

พระคำแห่งชีวิต (in Ota)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C55028).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Waola Group [Angal Heneng: Waola])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Angal Heneng) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24921).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Angal Heneng - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Angal Heneng

Agarar
Augu
Katinja
Wage
West Angal Heneng
West Mendi
Ангал Хененг

พื้นที่ใช้ภาษา Angal Heneng

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Angal Heneng

People Groups who speak Angal Heneng

Angal Heneng, West; Katinja;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Angal Heneng

ข้อมูลอื่นๆ: Songs can go with ANGAL HENENG dialects.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ