ภาษา Mbula-Bwazza: Bare

ชื่อภาษา: Mbula-Bwazza: Bare
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4732
รหัสสำเนียงของ ROD: 04732
ชื่อภาษา ISO: Mbula-Bwazza [mbu]

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mbula-Bwazza: Bare

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Mbula-Bwazza: Bare) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C25910).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Bwazza - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Mbula - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Mbula-Bwazza: Bare

Bare
Bere
Bwa'za
Bwazza
Mbula-Bwazza: Bwazza
Tambo

พื้นที่ใช้ภาษา Mbula-Bwazza: Bare

Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mbula-Bwazza: Bare

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mbula-Bwazza: Bare.

Mbula-Bwazza: Mbula
Tambo: Jimo

People Groups who speak Mbula-Bwazza: Bare

Tambo;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mbula-Bwazza: Bare

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Kana., Long., Bacama, Bata, Hau., Ful.; Christian.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ