ภาษา Huasteco, Veracruz

ชื่อภาษา: Huasteco, Veracruz
ชื่อภาษา ISO: Huastec [hus]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4681
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 04681

ตัวอย่างภาษา Huasteco, Veracruz

Huastec Huasteco Veracruz - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Huasteco, Veracruz

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Huasteco, Veracruz) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด Huasteco, Veracruz

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Huasteco, Veracruz ผสมบ้าง

Norte/Sur Diagnostic ดาวน์โหลด Norte/Sur Diagnostic MP3 ในภาษา Huasteco, Veracruz (in Español [Spanish: Mexico])

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Huasteco, Veracruz (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Huasteco, San Luis Potosi - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Huasteco, Veracruz - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Huastec, Veracruz - (Scripture Earth)
The New Testament - Huastec, Veracruz - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Huasteco, Veracruz

Aquiche
Huastec: Aquiche
Huasteco de Tantoyuca
Veracruz: Aquiche

พื้นที่ใช้ภาษา Huasteco, Veracruz

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Huasteco, Veracruz

People Groups who speak Huasteco, Veracruz

Huasteco, San Francisco Chontala; Huasteco, San Luis Potosi; Huasteco, Tantoyuca, Tenek;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Huasteco, Veracruz

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Spanish; Christian., New Testament 2006?

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ