ภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

ชื่อภาษา: Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3971
รหัสสำเนียงของ ROD: 03971
ชื่อภาษา ISO: Jamiltepec Mixtec [mxt]

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (Eval)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต (Eval) MP3 ในภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A34340).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Mixtec, Jamiltepec - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco de Jamiltepec (1983 Bible League International) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

San Cris. Amoltepec
San Cristobal Amoltepec

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

มี 1 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec.

Mixtec, Jamiltepec

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Jamiltepec: San Cris. Amoltepec

ข้อมูลอื่นๆ: Understand M.: Numi, M.: Yucu., semi-literate in (Spanish); Protestant.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ