ภาษา Amuzgo: Oaxaca

ชื่อภาษา: Amuzgo: Oaxaca
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3950
ชื่อภาษา ISO: San Pedro Amuzgos Amuzgo [azg]

ตัวอย่างภาษา Amuzgo: Oaxaca

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Amuzgo: Oaxaca

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Amuzgo: Oaxaca) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15181).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Amuzgo: Oaxaca ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Amuzgo: Oaxaca (in Español [Spanish: Mexico])

A38331 Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Amuzgo: Oaxaca (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Amuzgo, Oaxaca - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Amuzgo, San Pedro Amuzgos - (Scripture Earth)
The New Testament - San Pedro Amuzgo - La Liga Bíblica 1992 - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Amuzgo: Oaxaca

Amuzgo de San Pedro
Amuzgo de San Pedro Amuzgos
Amuzgo: San Pedro
Amuzgo, San Pedro Amuzgos
Oaxaca Amuzgo
San Pedro Amuzgos

พื้นที่ใช้ภาษา Amuzgo: Oaxaca

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Amuzgo: Oaxaca

มี 0 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Amuzgo: Oaxaca.

ข้อมูลเกี่ยวกับ Amuzgo: Oaxaca

ข้อมูลอื่นๆ: Semi-literate in (Spanish also); Basic. non religion.

จำนวนประชากร: 4,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 35

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ