ภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

ชื่อภาษา: Nahuatl, Huasteca Oriental
รหัสภาษา ISO: nhe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3144
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

Nahuatl Huasteca Oriental - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Nahuatl, Huasteca Oriental

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental ผสมบ้าง

Norte/Sur Diagnostic ดาวน์โหลด Norte/Sur Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental (in Español [Spanish: Mexico])

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nahuatl, Huasteca, Eastern - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Náhuatl, Huasteca Oriental - (Scripture Earth)
The New Testament - Nahuatl Huasteca, Eastern - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Nahuatl Huasteca, Eastern - 1985 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Nahuatl, Huasteca Oriental

Azteca: Hidalgo
Eastern Huasteca Aztec
Eastern Huasteca Nahuatl (ชื่อภาษา ISO)
Huasteca
Mexicano: De La Huasteca
Nahuatl de Hidalgo
Náhuatl de Hidalgo
Nahuatl de la Huasteca Oriental
Náhuatl de la Huasteca Oriental
Nahuatl, Huasteca, Eastern

พื้นที่ใช้ภาษา Nahuatl, Huasteca Oriental

Mexico

People Groups who speak Nahuatl, Huasteca Oriental

Nahuatl, Huasteca Este;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Nahuatl, Huasteca Oriental

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Mexicano: Chilac-Altipexi

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ