ภาษา Dawawa Group

ชื่อภาษา: Dawawa Group
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2297
รหัสสำเนียงของ ROD: 02297
ชื่อภาษา ISO: Dawawa [dww]

ตัวอย่างภาษา Dawawa Group

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Dawawa Group

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เพลง (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Dawawa Group) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A62569).

ข่าวประเสริฐ (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80705).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16360).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80971).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80975).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80972).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80973).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80974).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62568).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62566).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Dawawa Group) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62567).

Genesis 1-12 (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด Genesis 1-12 MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63538).

Genesis 13-22 (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด Genesis 13-22 MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63539).

Genesis 23 - 29 (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด Genesis 23 - 29 MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63540).

Genesis 30 - 37 (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด Genesis 30 - 37 MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63541).

Genesis 39 - 45 (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด Genesis 39 - 45 MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63542).

Genesis 46 -50 (in Dawawa)

(ดาวน์โหลด Genesis 46 -50 MP3 ในภาษา Dawawa Group) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63543).

ชื่ออื่นสำหรับ Dawawa Group

Dawawa
Didia
Gadovisu
Wanama

พื้นที่ใช้ภาษา Dawawa Group

Papua New Guinea

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Dawawa Group

มี 2 ภาษา ที่มีรหัสภาษา ISO เดียวกันกับภาษา Dawawa Group.

Dawawa
Vidia: Dawawa & Dima

ข้อมูลเกี่ยวกับ Dawawa Group

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Dima, Police Motu, Weda; Some Christian.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ